Tagged: cung ứng thuốc

Thực trạng cung ứng thuốc và yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện quận Thủ Đức năm 2018

Thực trạng cung ứng thuốc và yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện quận Thủ Đức năm 2018

Luận văn thạc sĩ Thực trạng cung ứng thuốc và yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện quận Thủ Đức năm 2018.Theo Tổ chức y tế thế giới...

Nghiên cứu thực trạng hoạt động cung ứng thuốc của các nhà thuốc tại một số tỉnh/thành phố miền Bắc

Nghiên cứu thực trạng hoạt động cung ứng thuốc của các nhà thuốc tại một số tỉnh/thành phố miền Bắc

Luận án tiến sĩ y học Nghiên cứu thực trạng hoạt động cung ứng thuốc của các nhà thuốc tại một số tỉnh/thành phố miền Bắc.Thuốc vừa hàng hóa đặc biệt, vừa là hàng...

Phân tích một số hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện Ninh Giang năm 2012

Phân tích một số hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện Ninh Giang năm 2012

Phân tích một số hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện Ninh Giang năm 2012.Con người là nguồn lực quí báu nhất của xã hội, quyết định sự phát triển...

Hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện Hữu nghị-Thực trạng và một số giải pháp

Hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện Hữu nghị-Thực trạng và một số giải pháp

Luận án Hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện Hữu nghị-Thực trạng và một số giải pháp. Bệnh viện là cơ sở khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/