Tagged: kháng kháng sinh

NGHIÊN CỨU TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH NHÓM BETA-LACTAM VÀ GEN MÃ HÓA BETA-LACTAMASE CỦA ESCHERICHIA COLI VÀ KLEBSIELLA PNEUMONIAE Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT 0

NGHIÊN CỨU TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH NHÓM BETA-LACTAM VÀ GEN MÃ HÓA BETA-LACTAMASE CỦA ESCHERICHIA COLI VÀ KLEBSIELLA PNEUMONIAE Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT

Luận án tiến sĩ y học NGHIÊN CỨU TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH NHÓM BETA-LACTAM VÀ GEN MÃ HÓA BETA-LACTAMASE CỦA ESCHERICHIA COLI VÀ KLEBSIELLA PNEUMONIAE Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT.Kháng kháng sinh đã...

Thực trạng kháng kháng sinh nhóm Betalactam phổ rộng của vi khuẩn đường ruột ở người khỏe mạnh tại một xã, tỉnh Hà Nam

Thực trạng kháng kháng sinh nhóm Betalactam phổ rộng của vi khuẩn đường ruột ở người khỏe mạnh tại một xã, tỉnh Hà Nam

Luận án tiến sĩ y học Thực trạng kháng kháng sinh nhóm Betalactam phổ rộng của vi khuẩn đường ruột ở người khỏe mạnh tại một xã, tỉnh Hà Nam.Kháng kháng sinh là một...

Thực trạng nhiễm khuẩn phổi bệnh viện và đặc điểm kháng kháng sinh của một số vi khuẩn gây nhiễm khuẩn phổi bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, năm 2016 – 2017

Thực trạng nhiễm khuẩn phổi bệnh viện và đặc điểm kháng kháng sinh của một số vi khuẩn gây nhiễm khuẩn phổi bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, năm 2016 – 2017

Thực trạng nhiễm khuẩn phổi bệnh viện và đặc điểm kháng kháng sinh của một số vi khuẩn gây nhiễm khuẩn phổi bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, năm 2016...

Tình hình đề kháng kháng sinh các chủng vi khuẩn phân lập tại phòng xét nghiệm vi sinh bệnh phẩm

Tình hình đề kháng kháng sinh các chủng vi khuẩn phân lập tại phòng xét nghiệm vi sinh bệnh phẩm

Tình hình đề kháng kháng sinh các chủng vi khuẩn phân lập tại phòng xét nghiệm vi sinh bệnh phẩm viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 Tác giả: Nguyễn Thị Phương...

Tình trạng vi khuẩn đường ruột ở người khỏe mạnh kháng kháng sinh nhóm Betalactam phổ rộng

Tình trạng vi khuẩn đường ruột ở người khỏe mạnh kháng kháng sinh nhóm Betalactam phổ rộng

Tình trạng vi khuẩn đường ruột ở người khỏe mạnh kháng kháng sinh nhóm Betalactam phổ rộng tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, 2015 Tác giả: Trần Đắc Tiến, Nguyễn...

Tỷ lệ và mức độ kháng kháng sinh của chủng Staphylococcus Aureus tại bệnh viện Trung ương Huế giai đoạn 2013-2014

Tỷ lệ và mức độ kháng kháng sinh của chủng Staphylococcus Aureus tại bệnh viện Trung ương Huế giai đoạn 2013-2014

Tỷ lệ và mức độ kháng kháng sinh của chủng Staphylococcus Aureus tại bệnh viện Trung ương Huế giai đoạn 2013-2014 Tác giả: Vũ Thị Kim Liên, Trần Thị Hải Âu, Đỗ Thị Quỳnh...

Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.Alexander Fleming, người đầu tiên phát hiện ra penicilin năm 1928 đã đánh dấu một kỷ nguyên phát...

Đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm viêm sụn và màng sụn vành tai trên bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương

Đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm viêm sụn và màng sụn vành tai trên bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương

Đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm viêm sụn và màng sụn vành tai trên bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương Clinical, paraclinical characteristics and bacteriology of otogen...

Một số yếu tố nguy cơ liên quan đến kháng kháng sinh tiên phát của Helicobacter pylori ở trẻ em tại bệnh viện Nhi trung ương, Hà Nội

Một số yếu tố nguy cơ liên quan đến kháng kháng sinh tiên phát của Helicobacter pylori ở trẻ em tại bệnh viện Nhi trung ương, Hà Nội

Một số yếu tố nguy cơ liên quan đến kháng kháng sinh tiên phát của Helicobacter pylori ở trẻ em tại bệnh viện Nhi trung ương, Hà Nội Risk factors for primary antibiotic resistance...

Cập nhật phác đồ điều trị diệt Helicobacter pylori trong kỉ nguyên kháng kháng sinh trên trẻ em

Cập nhật phác đồ điều trị diệt Helicobacter pylori trong kỉ nguyên kháng kháng sinh trên trẻ em

Cập nhật phác đồ điều trị diệt Helicobacter pylori trong kỉ nguyên kháng kháng sinh trên trẻ em Update on treatment regimens of Helicobacter pylori for children with antibiotics resistance Tác giả: Lê Thanh...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/