Tagged: luận văn ung thư vú

Một số yếu tố nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ đến khám và điều trị tại bệnh viện k từ năm 2003 – 2007

Một số yếu tố nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ đến khám và điều trị tại bệnh viện k từ năm 2003 – 2007

Luận văn Một số yếu tố nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ đến khám và điều trị tại bệnh viện k từ năm 2003 – 2007.Ung thư vú (UTV) là loại ung...