Tagged: ngón tay

Nghiên cứu tạo hình các khuyết hổng phần mềm ngón tay bằng vạt cuống liền tại chỗ

Nghiên cứu tạo hình các khuyết hổng phần mềm ngón tay bằng vạt cuống liền tại chỗ

Luận án tiến sĩ y học Nghiên cứu tạo hình các khuyết hổng phần mềm ngón tay bằng vạt cuống liền tại chỗ.Bàn tay, đặc biệt là các ngón tay, là bộ phận tinh...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/