Tagged: nhân lực y tế

Thực trạng và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Thực trạng và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Luận văn Thực trạng và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.Nguồn nhân lực (NNL), đặc biệt là NNL chất lượng cao được đánh...

Thực trạng nguồn nhân lực và công tác quản lí nhân lực y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai từ năm 2013 đến 2015

Thực trạng nguồn nhân lực và công tác quản lí nhân lực y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai từ năm 2013 đến 2015

Thực trạng nguồn nhân lực và công tác quản lí nhân lực y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai từ năm 2013 đến 2015.Ở bất cứ xã hội nào vấn đề...

Tình hình nhân lực y tế tại bệnh viện tuyến huyện, tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2007-2011

Tình hình nhân lực y tế tại bệnh viện tuyến huyện, tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2007-2011

Tình hình nhân lực y tế tại bệnh viện tuyến huyện, tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2007-2011 Đơn vị:    Trường Đại học Y tế công cộng Nhan đề:    Tình hình nhân lực y tế...

Thực trạng nhân lực và công tác quản lý nhân lực y tế tại bệnh viện tuyến tỉnh của tỉnh Long An năm 2012

Thực trạng nhân lực và công tác quản lý nhân lực y tế tại bệnh viện tuyến tỉnh của tỉnh Long An năm 2012

Thực trạng nhân lực và công tác quản lý nhân lực y tế tại bệnh viện tuyến tỉnh của tỉnh Long An năm 2012.Nhân lực y tế là thành phần rất quan trọng của...

Thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực từ thực tiễn Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam

Thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực từ thực tiễn Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam

Thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực từ thực tiễn Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.Phát triển nguồn nhân lực là một thước đo quan trọng cho sự phát triển...

Sự hài lòng đối với công việc của bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên và một số yếu tố liên quan năm 2015

Sự hài lòng đối với công việc của bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên và một số yếu tố liên quan năm 2015

Sự hài lòng đối với công việc của bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên và một số yếu tố liên quan năm 2015 Job satisfaction of medical doctors working at...

Thực trạng nhân lực y tế và hoạt động khám chữa bệnh của một số bệnh viện huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2014

Thực trạng nhân lực y tế và hoạt động khám chữa bệnh của một số bệnh viện huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2014

Luận Văn thạc sĩ y học Thực trạng nhân lực y tế và hoạt động khám chữa bệnh của một số bệnh viện huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2014.Con người là thành tố...

Đánh giá thực trạng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật tại các bệnh viện thuộc 28 tính phía bắc

Đánh giá thực trạng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật tại các bệnh viện thuộc 28 tính phía bắc

Đề tài cấp bộ Đánh giá thực trạng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật tại các bệnh viện thuộc 28 tính phía bắc.Cùng với sự phát triển nhanh của khoa...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/