Tagged: nhiễm khuẩn hô hấp

Nghiên cứu tính kháng kháng sinh trong viêm phổi do vi khuẩn ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Nghiên cứu tính kháng kháng sinh trong viêm phổi do vi khuẩn ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Luận văn chuyên khoa II Nghiên cứu tính kháng kháng sinh trong viêm phổi do vi khuẩn ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính (NKHHCT) là bệnh...

Đánh giá tình hình sử dụng trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính tại khoa Nhỉ bệnh viện Việt Nam-Cu Ba

Đánh giá tình hình sử dụng trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính tại khoa Nhỉ bệnh viện Việt Nam-Cu Ba

Đánh giá tình hình sử dụng trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính tại khoa Nhỉ bệnh viện Việt Nam-Cu Ba.Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính (NKHHCT) là một nhóm bệnh rất đa dạng...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/