Tagged: phác đồ insulin

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của phác đồ insulin liều chia nhỏ trong điều trị tình trạng tăng đường huyết mới được phát hiện ở bệnh nhân cấp cứu

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của phác đồ insulin liều chia nhỏ trong điều trị tình trạng tăng đường huyết mới được phát hiện ở bệnh nhân cấp cứu

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của phác đồ insulin liều chia nhỏ trong điều trị tình trạng tăng đường huyết mới được phát hiện ở bệnh nhân cấp cứu Tác giả: Vũ Văn...

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng-hoá sinh và hiệu quả điều trị của phác đồ insulin liều chia nhỏ đối với bệnh nhân cấp cứu có tăng đường huyết

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng-hoá sinh và hiệu quả điều trị của phác đồ insulin liều chia nhỏ đối với bệnh nhân cấp cứu có tăng đường huyết

Luận án Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng-hoá sinh và hiệu quả điều trị của phác đồ insulin liều chia nhỏ đối với bệnh nhân cấp cứu có tăng đường huyết.Tăng đường huyết (TĐH)...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/