Tagged: phác đồ tcx

Đánh giá kết quả điều trị Ung Thư dạ dày giai đoạn muộn bằng phác đồ TCX

Đánh giá kết quả điều trị Ung Thư dạ dày giai đoạn muộn bằng phác đồ TCX

Luận án tiến sĩ y học Đánh giá kết quả điều trị Ung Thư dạ dày giai đoạn muộn bằng phác đồ TCX.Tại Việt Nam, ung thư dạ dày (UTDD) là ung thứ xếp thứ...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/