Tagged: phẫu thuật nội soi ổ bụng

Nghiên cứu phẫu thuật nội soi ổ bụng điều trị một số bệnh do còn ống tinh mạc ở trẻ em 0

Nghiên cứu phẫu thuật nội soi ổ bụng điều trị một số bệnh do còn ống tinh mạc ở trẻ em

Nghiên cứu phẫu thuật nội soi ổ bụng điều trị một số bệnh do còn ống tinh mạc ở trẻ em.Bệnh lý do còn ống phúc tinh mạc ở trẻ em thường gặp, phong...

Phẫu thuật nội soi ổ bụng

Phẫu thuật nội soi ổ bụng Tác giả: GS.TS. Trần Bình Giang – PGS.VS. Tôn Thất Bách Cuốn sách “Phẫu thuật nội soi ổ bụng” cung cấp các kiến thức cơ bản của phẫu...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/