Tagged: sách chẩn đoán hình ảnh

Chẩn đoán Hình ảnh: Nhi khoa 3E 2017

Chẩn đoán Hình ảnh: Nhi khoa 3E 2017.Hơn 400 chẩn đoán được phác họa, tham chiếu và minh họa làm nổi bật phiên bản thứ ba của tài liệu tham khảo bán chạy nhất...

Chẩn đoán hình ảnh Cột sống 3E 2017

Chẩn đoán hình ảnh Cột sống 3E 2017.Với những cải tiến liên tục về chất lượng hình ảnh MRI, điều quan trọng là phải có một nguồn tài nguyên phản ánh những phát triển...

Sách Chẩn đoán hình ảnh

Sách Chẩn đoán hình ảnh.Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Duy Huề. GS.Phạm Minh Thông Sách Chẩn đoán hình ảnh đã được hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy học- bác...

Atlas Lâm sàng Cấp cứu Nội khoa 4E

Atlas Lâm sàng Cấp cứu Nội khoa 4E. Bản tóm tắt bằng hình ảnh Cấp cứu nội khoa hoàn chỉnh và đáng tin cậy – được cập nhật rộng rãi với hơn 1500 minh...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/