Tagged: sách ngoại khoa

Phẫu Thuật Mạch Máu Lớn

Phẫu Thuật Mạch Máu Lớn-Chủ biên: GS. TS. Nguyễn Khánh Dư Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM 2012 Phẫu thuật điều trị các vết thương mạch máu bằng phương pháp mổ xẻ đơn giản...

Maingot Các phẫu thuật Ổ bụng 12E

Maingot Các phẫu thuật Ổ bụng 12E. Tham khảo hàng đầu với hàng ngàn hình ảnh minh họa trực quan và văn bản rõ ràng về các phẫu thuật ổ bụng bao gồm phẫu...

Toàn tập về Gãy xương 8e

Rockwood, Green, Wilkins Toàn tập về Gãy xương 8e.Là tham khảo hàng đầu bán chạy nhất trong lĩnh vực gãy xương ở người lớn và nhi khoa, Rockwood, Green và Wilkins Gãy xương nay...

BLACKBOURNE ÔN TẬP NGOẠI KHOA 8E 2017

BLACKBOURNE ÔN TẬP NGOẠI KHOA 8E 2017.Trong ấn bản thứ tám, Ôn tập Ngoại khoa cho phép các bạn sinh viên Y khoa năm thứ 3 và 4 ôn tập cấp tốc để chuẩn...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/