Tagged: siêu âm cơ xương khớp

SIÊU ÂM KHỚP THÁI DƯƠNG-HÀM

SIÊU ÂM KHỚP THÁI DƯƠNG-HÀM BS Lê Văn Tài-Trung Tâm Ykhoa MEDIC DOWNLOAD BÀI GIẢNG TẠI ĐÂY : https://goo.gl/knKKLt   Khớp thái dương – hàm là khớp nối khớp hàm dưới với phần xương thái...