Tagged: u màng não

Giá trị của cộng hưởng từ trong dự đoán độ mô học của u màng não vùng góc cầu tiểu não

Giá trị của cộng hưởng từ trong dự đoán độ mô học của u màng não vùng góc cầu tiểu não

Giá trị của cộng hưởng từ trong dự đoán độ mô học của u màng não vùng góc cầu tiểu não Nguyễn Duy Hùng, Vương Kim Ngân Nội dung chính của bài viết Tóm...

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U MÀNG NÃO NỀN SỌ BẰNG DAO GAMMA QUAY

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U MÀNG NÃO NỀN SỌ BẰNG DAO GAMMA QUAY

Luận án tiến sĩ y học ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U MÀNG NÃO NỀN SỌ BẰNG DAO GAMMA QUAY.U màng não (thuật ngữ tiếng anh – Meningioma) là bệnh lý u não...

Kết quả điều trị phẫu thuật u màng não vòm sọ ứng dụng hệ thống định vị thần kinh

Kết quả điều trị phẫu thuật u màng não vòm sọ ứng dụng hệ thống định vị thần kinh

Luận văn Kết quả điều trị phẫu thuật u màng não vòm sọ ứng dụng hệ thống định vị thần kinh.U màng não (UMN) là loại u thường gặp, chiếm khoảng 13-26% khối u...

Nghiên cứu chẩn đoán, điều trị vi phẫu thuật u màng não lành tính cạnh đường giữa

Nghiên cứu chẩn đoán, điều trị vi phẫu thuật u màng não lành tính cạnh đường giữa

Luận án Nghiên cứu chẩn đoán, điều trị vi phẫu thuật u màng não lành tính cạnh đường giữa.Felix Paster được ghi nhận như là người đầu tiên phát hiện và đề cập tới...

Nghiên cứu giá trị chụp cộng hưởng từ, chụp mạch số hoá xoá nền trong chẩn đoán và điều trị u màng não

Nghiên cứu giá trị chụp cộng hưởng từ, chụp mạch số hoá xoá nền trong chẩn đoán và điều trị u màng não

Luận án Nghiên cứu giá trị chụp cộng hưởng từ, chụp mạch số hoá xoá nền trong chẩn đoán và điều trị u màng não.U màng não là thuật ngữ do Harvey Cushing đưa...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/