Tagged: u sao bào

GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ PHỔ VÀ CỘNG HƯỞNG TỪ TƯỚI MÁU TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BẬC U SAO BÀO

GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ PHỔ VÀ CỘNG HƯỞNG TỪ TƯỚI MÁU TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BẬC U SAO BÀO

GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ PHỔ VÀ CỘNG HƯỞNG TỪ TƯỚI MÁU TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BẬC U SAO BÀO Trần Thị Phương1, Nguyễn Duy Hùng1, Tóm tắt TÓM TẮT Mục tiêu: Nghiên...

SO SÁNH VAI TRÒ CỘNG HƯỞNG TỪ “KHUẾCH TÁN THEO HƯỚNG” VÀ “DÁN NHÃN SPIN ĐỘNG MẠCH” TRONG PHÂN ĐỘ MÔ HỌC U SAO BÀO

SO SÁNH VAI TRÒ CỘNG HƯỞNG TỪ “KHUẾCH TÁN THEO HƯỚNG” VÀ “DÁN NHÃN SPIN ĐỘNG MẠCH” TRONG PHÂN ĐỘ MÔ HỌC U SAO BÀO

SO SÁNH VAI TRÒ CỘNG HƯỞNG TỪ "KHUẾCH TÁN THEO HƯỚNG" VÀ "DÁN NHÃN SPIN ĐỘNG MẠCH" TRONG PHÂN ĐỘ MÔ HỌC U SAO BÀO Bs Nguyễn Thị Bảo Ngọc1, Bs Lê Văn Phước2...

Nghiên cứu kết quả hóa xạ trị đồng thời sau phẫu thuật u sao bào độ cao

Nghiên cứu kết quả hóa xạ trị đồng thời sau phẫu thuật u sao bào độ cao

Nghiên cứu kết quả hóa xạ trị đồng thời sau phẫu thuật u sao bào độ cao.U sao bào là bệnh lý thường gặp nhưng khó điều trị và có tỷ lệ tử vong...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/