Tagged: ung thư tuyến giáp thể biệt hóa

Nghiên cứu hình ảnh 18F-FDG PET/CT ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa sau phẫu thuật có thyroglobulin huyết thanh cao và xạ hình 131I âm tính

Nghiên cứu hình ảnh 18F-FDG PET/CT ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa sau phẫu thuật có thyroglobulin huyết thanh cao và xạ hình 131I âm tính

Nghiên cứu hình ảnh 18F-FDG PET/CT ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa sau phẫu thuật có thyroglobulin huyết thanh cao và xạ hình 131I âm tính.Ung thư tuyến giáp (UTTG) là...

Nghiên cứu hình ảnh 18F-FDG PET/CT ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa sau phẫu thuật có thyroglobulin huyết thanh cao và xạ hình 131I âm tính

Nghiên cứu hình ảnh 18F-FDG PET/CT ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa sau phẫu thuật có thyroglobulin huyết thanh cao và xạ hình 131I âm tính

Nghiên cứu hình ảnh 18F-FDG PET/CT ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa sau phẫu thuật có thyroglobulin huyết thanh cao và xạ hình 131I âm tính.Ung thư tuyến giáp (UTTG) là...

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị  ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tại Bệnh viện Nội tiết trung ương

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tại Bệnh viện Nội tiết trung ương

Luận án tiến sĩ y học Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị  ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tại Bệnh viện Nội tiết trung ương.Ung thư tuyến giáp (UTTG)...

Nghiên  cứu  đặc  điểm  lâm  sàng, cận lâm sàng, đột biến gen BRAF V600E và kết quả điều trị ngoại khoa ung thư tuyến giáp

Nghiên  cứu  đặc  điểm  lâm  sàng, cận lâm sàng, đột biến gen BRAF V600E và kết quả điều trị ngoại khoa ung thư tuyến giáp

Nghiên  cứu  đặc  điểm  lâm  sàng, cận lâm sàng, đột biến gen BRAF V600E và kết quả điều trị ngoại khoa ung thư tuyến giáp.Theo  Hiệp  hội  bệnh  nhân  sống  sót  sau  khi  mắc  ung...

Sự thay đổi nồng độ iod niệu sau thực hiện chế độ ăn kiêng iod ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hoá

Sự thay đổi nồng độ iod niệu sau thực hiện chế độ ăn kiêng iod ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hoá

Sự thay đổi nồng độ iod niệu sau thực hiện chế độ ăn kiêng iod ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hoá đã phẫu thuật trước điều trị bằng i131.Ung thư...

Nghiên cứu điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp và các mức liều 131I hủy mô giáp

Nghiên cứu điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp và các mức liều 131I hủy mô giáp

Luận án Nghiên cứu điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp và các mức liều 131I hủy mô giáp.Ung thư tuyến giáp (UTTG) là...

Nghiên cứu phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp kết hợp I -131 điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa

Nghiên cứu phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp kết hợp I -131 điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa

Luận án Nghiên cứu phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp kết hợp I -131 điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa.Ung thư tuyến giáp (UTTG) là bênh phổ biến nhất trong các...

Nghiên cứu biến đổi di truyền tế bào ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa được điều trị bằng 131 I

Nghiên cứu biến đổi di truyền tế bào ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa được điều trị bằng 131 I

Luận án Nghiên cứu biến đổi di truyền tế bào ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa được điều trị bằng 131 I.Hiện nay trên thế giới việc sử dụng đồng...

Nghiên cứu đặc điểm di căn hạch trong ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa

Nghiên cứu đặc điểm di căn hạch trong ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa

Luận văn Nghiên cứu đặc điểm di căn hạch trong ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa.Ung thư biểu mô tuyến giáp (UTBMTG) là bệnh tương đối hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 1-2% ung thư nói...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/