Tagged: ung thư vú tái phát di căn

Đánh giá kết quả điều trị hóa chất capecitabin trong ung thư vú tái phát di căn

Đánh giá kết quả điều trị hóa chất capecitabin trong ung thư vú tái phát di căn

Luận văn Đánh giá kết quả điều trị hóa chất capecitabin trong ung thư vú tái phát di căn.Ung thư vú (UTV) là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ trên toàn...

Đánh giá kết quả đơn trị liệu Vinorelbine trong ung thư vú tái phát di căn

Đánh giá kết quả đơn trị liệu Vinorelbine trong ung thư vú tái phát di căn

Luận văn thạc sĩ y học Đánh giá kết quả đơn trị liệu Vinorelbine trong ung thư vú tái phát di căn.Ung thư vú (UTV) là bệnh ung thư (UT) phổ biến nhất và...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/