Tagged: vạt đùi trước

Nghiên cứu sử dụng vạt đùi trước ngoài phức hợp tự do che phủ tổn khuyết phần mềm phức tạp cẳng-bàn chân

Nghiên cứu sử dụng vạt đùi trước ngoài phức hợp tự do che phủ tổn khuyết phần mềm phức tạp cẳng-bàn chân

Luận án tiến sĩ y học Nghiên cứu sử dụng vạt đùi trước ngoài phức hợp tự do che phủ tổn khuyết phần mềm phức tạp cẳng-bàn chân Khuyết hổng phần mềm (KHPM) đã đang...

Nghiên cứu giải phẫu mạch máu của vạt đùi trước ngoài

Nghiên cứu giải phẫu mạch máu của vạt đùi trước ngoài

Luận văn Nghiên cứu giải phẫu mạch máu của vạt đùi trước ngoài.Nghiên cứu giải phẫu và ứng dụng các vạt mô trong phẫu thuật tạo hình là một chủ đề nghiên cứu lớn...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/