Tagged: vết thương xuyên phần trước nhãn cầu

Ứng dụng siêu âm UBM đánh giá tình trạng vết thương xuyên phần trước nhãn cầu

Ứng dụng siêu âm UBM đánh giá tình trạng vết thương xuyên phần trước nhãn cầu

Luận văn thạc sĩ y học  Ứng dụng siêu âm UBM đánh giá tình trạng vết thương xuyên phần trước nhãn cầu.Vết thương xuyên nhãn cầu là một chấn thương nặng của mắt, là...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/