Tagged: vi rút

Tiến bộ của kỹ thuật sắc ký miễn dịch trong phát hiện nhanh vi rút gây bệnh

Tiến bộ của kỹ thuật sắc ký miễn dịch trong phát hiện nhanh vi rút gây bệnh

Tiến bộ của kỹ thuật sắc ký miễn dịch trong phát hiện nhanh vi rút gây bệnh Advances in immunochromatographic assays for rapid detection of viral pathogens Tác giả: Trần Quang Huy, Lê Đăng...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/