Tagged: vị trí ruột thừa

Đặc điểm hình ảnh ruột thừa bình thường trên cắt lớp vi tính bụng

Đặc điểm hình ảnh ruột thừa bình thường trên cắt lớp vi tính bụng

Đặc điểm hình ảnh ruột thừa bình thường trên cắt lớp vi tính bụng Nguyễn Thị Thanh Nhi1, Lê Trọng Bỉnh2, Nguyễn Thanh Thảo2, Lê Trọng Khoan2 1 Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/