Tagged: viêm âm đạo do vi khuẩn

Viêm âm đạo không đặc hiệu và một số yếu tố liên quan

Viêm âm đạo không đặc hiệu và một số yếu tố liên quan

Viêm âm đạo không đặc hiệu và một số yếu tố liên quan Đào Thị Hoa, Đặng Thị Minh Nguyệt, Đỗ Văn Hảo, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Vân Anh Nội dung chính của bài...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/