Tagged: viêm âm đạo không đặc hiệu

Viêm âm đạo không đặc hiệu và một số yếu tố liên quan

Viêm âm đạo không đặc hiệu và một số yếu tố liên quan

Viêm âm đạo không đặc hiệu và một số yếu tố liên quan Đào Thị Hoa, Đặng Thị Minh Nguyệt, Đỗ Văn Hảo, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Vân Anh Nội dung chính của bài...

Nghiên cứu hiệu quả điều trị của Gỵnoũor trong viêm âm đạo không đặc hiệu tại Bệnh viện phụ sản trung ương

Nghiên cứu hiệu quả điều trị của Gỵnoũor trong viêm âm đạo không đặc hiệu tại Bệnh viện phụ sản trung ương

Luận văn Nghiên cứu hiệu quả điều trị của Gỵnoũor trong viêm âm đạo không đặc hiệu tại Bệnh viện phụ sản trung ương.Viêm âm đạo là một trong những nguyên nhân thường gặp...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/