THĂM DÒ ĐIỆN SINH LÝ VÀ CẮT ĐỐT QUA ỐNG THÔNG NHỊP NHANH VÒNG VÀO LẠI NÚT NHĨ THẤT BẰNG NĂNG LƯỢNG SÓNG CÓ TẦN SỐ RADIO

THĂM DÒ ĐIỆN SINH LÝ VÀ CẮT ĐỐT QUA ỐNG THÔNG NHỊP NHANH VÒNG VÀO LẠI NÚT NHĨ THẤT BẰNG NĂNG LƯỢNG SÓNG CÓ TẦN SỐ RADIO
Hoàng Văn Sỹ1, Nguyễn Minh Kha1
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Đặc điểm điện sinh lý và kết quả điều trị của nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất ở Việt Nam hiện chưa được nghiên cứu đầy đủ.

Mục tiêu: Phân tích đặc điểm lâm sàng, điện sinh lý và kết quả điều trị bằng năng lượng sóng có tần số radio của nhịp nhanh vòng vào lại nút tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả, hồi cứu 27 bệnh nhân nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất được chọn liên tiếp, được tiến hành thăm dò điện sinh lý trong buồng tim và cắt đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio trong khoảng thời gian từ tháng 12/2018 đến tháng 04/2019.

Kết quả: Trong 27 bệnh nhân, độ tuổi trung bình là 53,0 ± 9,7, tỉ lệ giới nữ:nam = 3:1. Tất cả bệnh nhân đều có bằng chứng đường dẫn truyền kép qua nút nhĩ thất. Độ dài bước nhảy AH có giá trị trung vị là 90 ms. 100% số trường hợp trong cơn nhịp nhanh thuộc thể chậm-nhanh. Cắt đốt thành công ở 27 bệnh nhân (chiếm 100%), không ghi nhận trường hợp nào có biến chứng.

Kết luận: Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất xảy ra chủ yếu ở giới nữ, tất cả các trường hợp đều thuộc thể chậm nhanh. Cắt đốt đường dẫn truyền chậm bằng năng lượng sóng có tần số radio có tỷ lệ thành công cao, biến chứng rất thấp.

Nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất là một trong những nhóm bệnh lý nhịp nhanh trên thất thường gặp. Tại Mỹ, tỷ lệ hiện mắc nhịp nhanh kịch phát trên thất là 2,25/1.000 dân và tỷ lệ mới mắc là 35/100.000 dân(1). Nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất là loại nhịp nhanh thường gặp nhất chiếm khoảng 52 – 70% số trường hợp nhập viện vì nhịp nhanh kịch phát trên thất(2). Trong nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất, cơ chế dẫn đến nhịp nhanh do vòng vào lại liên quan đến 2 đường dẫn truyền riêng biệt, thường được gọi là đường dẫn truyền “nhanh” và “chậm”(3).

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2021.00176

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/