Thử áp dụng phương pháp dự báo dịch sớm và giám sát dịch tễ sốt rét ở một huyện

Tên bài báo:Thử áp dụng phương pháp dự báo dịch sớm và giám sát dịch tễ sốt rét ở một huyện

Tác giả:    Phan Ðình Luyện

Tên tạp chí:    Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng

Năm xuất bản:    1993    Số:    2            Trang:    14-21

Tóm tắt:    

Mục đích: ứng dụng phương pháp dự báo dịch sớm và giám sát dịch tễ sốt rét (SR) ở huyện Cần Giuộc tỉnh Long An. Phương pháp: các trường hợp SR lâm sàng hoặc nghi ngờ SR, hoặc sốt do các bệnh khác khi đến y tế xã hoặc bệnh viện huyện đều được thử máu tìm kí sinh trùng (KST) SR. Chọn năm cơ bản: lấy số liệu KST hàng tháng của các năm từ 1984-1988. Đường cơ bản: dùng máy vi tính vẽ đồ thị (đường trung bình, độ lệch chuẩn, đường trung bình+2 độ lệch chuẩn). Vẽ bản đồ phân phối bệnh/năm: phân phối KST SR theo đơn vị xã để xác định phạm vi dịch. Kết quả: tỷ lệ người được xét nghiệm máu tìm KST SR cao, chỉ số ABER từ 10-20%. P.vivax và P.falciparum đều tồn tại ở Cần Giuộc, trong điều kiện bình thường P.vivax chiếm 89-91,4%, khi có dịch hoặc nguy cơ dịch tỷ lệ P.falciparum tăng lên gần 50%. Đỉnh bệnh SR ở Cần Giuộc là tháng 12, bệnh tăng lên từ tháng 11 năm trước và giảm vào tháng 3 năm sau. Bệnh SR phân bố không đồng nhất ở Cần Giuộc do ảnh hưởng độ mặn của nước và vị trí càng gần biển bệnh SR càng nặng và nguy cơ dịch càng lớn.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00885

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/