Thực trạng môi trường lao động và sức khỏe công nhân Công ty cổ phần bao bì Kinh Bắc

Luận văn Thực trạng môi trường lao động và sức khỏe công nhân Công ty cổ phần bao bì Kinh Bắc – phường Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh năm 2014.Trong công cuộc đổi mới hiện nay, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã và đang được đẩy mạnh hơn nữa. Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chính sách thúc đẩy sự phát triển của đất nước nhằm đạt được mục tiêu trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong các khối ngành kinh tế, ngành công nghiệp của Việt Nam đang có tiềm năng rất lớn nhưng cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức to lớn, một mặt phải tăng năng suất lao động, tăng nhu cầu lao động để đáp được nhu cầu của đất nước, một mặt khác phải khắc phục được tình trạng thiếu trang thiết bị, máy móc hiện đại và đào tạo được nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề [1].

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2017.00895

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Cùng với sự phát triển đó, ngành công nghiệp sản xuất bao bì ở nước ta cho tới nay đã có một bước dài trong sự phát triển, từ chỗ không được chú trọng phát triển đến nay đã được đầu tư và khuyến khích phát triển. Năm 2012 cả nước ta mới có gần 500 doanh nghiệp sản xuất bao bì [2], nhưng tới năm 2013 cả nước đã có khoảng 1000 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho khoảng 200.000 người lao động và doanh thu khoảng 1.000 tỷ đồng/tháng [3].
Với sự phát triển nhanh chóng về năng suất, quy mô và nhân lực như vậy, kéo theo vấn đề môi trường và các yếu tố nguy cơ tác hại nghề nghiệp ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của công nhân lao động tồn tại nhiều. Trên thế giới, đã có một vài nghiên cứu trong ngành giấy chỉ ra vấn đề bụi giấy trong MTLĐ ảnh hưởng tới chức năng hô hấp hay vấn đề tiếng ồn trong sản xuất gây giảm sức nghe. Trong khi đó, công tác kiểm tra, kiểm soát môi trường lao động và kiểm tra sức khỏe định kỳ của người lao động ngành giấy, bao bì ở nước ta còn nhiều hạn chế và bất cập. Hiện tại, chưa tìm thấy những nghiên cứu về tình trạng môi trường và sức khỏe người lao động ở những doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất giấy, bao bì ở nước ta một cách đầy đủ và có hệ thống.
Từ tình hình trên, chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu: “Thực trạng môi trường lao động và sức khỏe công nhân Công ty cổ phần bao bì Kinh Bắc – phường Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh năm 2014" với 2 mục tiêu sau đây:
1.    Mô tả thực trạng môi trường lao động của công nhân Công ty cổ phần bao bì Kinh Bắc năm 2014.
2.    Mô tả tình hình sức khỏe của công nhân Công ty cổ phần bao bì Kinh Bắc năm 2014.
Từ đó đề xuất những giải pháp, khuyến nghị có cơ sở khoa học và có tính khả thi nhằm cải thiện môi trường lao động và chăm sóc sức khỏe cho công nhân ngành sản xuất bao bì. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO Thực trạng môi trường lao động và sức khỏe công nhân Công ty cổ phần bao bì Kinh Bắc – phường Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh năm 2014
1.    Nguyễn Thanh Bằng (2013), Đề án Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay, Đại học quốc gia Hà Nội.
2.    Trịnh Xuân Hưng (2012), Chiến lược kinh doanh cho ngành sản xuất bao bì giấy Việt Nam giai đoạn 2012-2020, Luận án thạc sỹ, Đại học kỹ thuật công nghệ Thành Phố HCM, Hồ Chí Minh.
3.    Lê Hằng (2013), Ngành công nghiệp bao bì: Thị trường tiềm năng bị
bỏ    ngỏ,    truy cập ngày 16/1/2015, tại trang web
http: //congly.com.vn/phong-su-c 1047p0/trang-23703 .htm.
4.    Viện Đào tạo Y học Dự phòng & Y tế Công cộng – Trường Đại học Y Hà Nội (2011), Y học dự phòng và y tế công cộng thực trạng và định hướng ở Việt Nam, NXB Y học.
5.    Viện Đào tạo Y học Dự phòng & Y tế Công cộng – Trường Đại học Y Hà Nội (2012), Sức khỏe nghề nghiệp, NXB Y học.
6.    Bộ Y tế – Trường Đại học Y Hà Nội (2006), Sức khỏe nghề nghiệp, NXB Y học.
7.    Bộ Y tế (1997), Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyến, khám định kỳ cho người lao động, QĐ 1613/BYT-QĐ.
8.    Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật lao động Việt Nam, số 10/2012/QH13, Điều 143.
9.    K.Korhonen, T.Liukkonen and et al (2004), Occupational exposure to chemical agents in the paper industry, Int Arch Occup Environ Health.
10.    Szadkowska – Stanczy I (1996), Risk of death from malignant neoplasms among paper mill workers, Medycyna Pracy, 46(7), 641-546.
11.    P.E.Ologe, T.G.Olajide and et al (2008), Deeterioration of noise- incluced hearing loss among bottling factory workers, J Larynqol Otol, 122(8), 786-794.
12.    Vũ Thị Giang (2002), Đánh giá ảnh hưởng của tiếng ồn tới sức khỏe của công nhân trong các ngành nghề, Hội nghị khoa học về lao động toàn quốc lần 6, Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường.
13.    Bùi Quang Bình (2005), Vấn đề vệ sinh lao động trong cá doanh nghiệp ở Quảng Nam và Dà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
14.    Phạm Tiến Dũng (2006), Những vấn đề về môi trường trong sản xuất công nghiệp ở các tỉnh phía nam – thực trạng và giải pháp, Hội thảo quốc gia khoa học công nghệ an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và bảo vệ môi trường trong quá trình hội nhập ở Việt Nam, Hà Nội.
15.    Nguyễn Thị Thu (2007), Khoa học môi trường và sức khỏe môi trường, Nxb Y học, , Hà Nội.
16.    Hà Lan Phương (2007), Điều tra thực trạng và yếu tố nguy cơ bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn, Tạp chí Y học Việt Nam, 821(5), 58-60.
17.    Công ty cổ phần bao bì Việt An (2013), Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt I, Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường, Hà Nội.
18.    Thuluu.dokovn (2013), Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện lao động đến sức khỏe người lao động trong ngành sản xuất giấy, truy cập ngày 12/5/2015, tại trang web http: //www.doko.vn/luan-van/tieu-luan-danh- gia-anh-huong-cua-dieu-kien-lao-dong-den-suc-khoe-nguoi-lao-dong- trong-nganh-san-xuat-giay-368795.
19.    K.Toren, B.Jarvholm and et al (1994), Respiratory symtoms and asthma among workers exposed to paper dust: a cohort study, Am J Ind Med, 26(4), 489-496.
20.    K.Toren, S.Haqberg and et al (1996), Health effects of working in pulp
and paper mills:    exposure, obstructive, airways diseases,
hypersensitivity reactions and cardiovascula díeases, Am J Ind Med, 29(2), 111-122.
21.    A.G.Fassa, L.A.Facchini and et al (1996), Work and common disease in a pulp and paper industry: a profile by department, Cad Saude Publica, 12(3), 297-307.
22.    P.R.Band, N.D>Lê và et al (1997), Cohort mortality study of pulp and paper mill worker in British Columbia, Canada, Am J Epidemiol, 146(2), 186 – 194.
23.    W.E.Daniell, S.S.Swan and et al (2006), Noise exposure and hearing loss preventtion programmes after 20 years of regulations in the United States, Occup Environ Medicine, 63(5), 343-351.
24.    A. Sancini, T. Caciari and et al (2014), Can noise cause high blood pressure? Occupational risk in paper industry, La Clinica terapeutica, 165(4), 304-311.
25.    Nguyễn Thị Hồng Tú (2003), Ảnh hưởng một số nguy cơ nghề nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa đến sứ khỏe người lao động và giải pháp can thiệp, NXB Y học.
26.    Trần Đình Bắc (2000), Một số nhận xét về tình trạng An toàn – Vệ sinh lao động của các đơn vị sản xuất ngoài quốc doanh, Hội thảo An toàn- vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động khu vực sản xuất công nghiệp và thủ công nghiệp ngoài quốc doanh, TLĐLĐVN.
27.    Lưu Đức Hòa (2003), Giáo trình an toàn lao động, Nxb Y học, Hà Nội.
28.    Lê Trung (1997), 21 bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm, NXB Y học, Hà Nội.
29.    Phạm Thị Loan (2014), Thực trạng môi trường lao động và tình hình sức khỏe công nhân công ty cổ phần hợp kim – gang thép Thái Nguyên – 2003, Khóa luận tốt nghiệp BSYK – Trường Đại học Y Hà Nội.
30.    Lưu Nguyên Thắng (2012), Thực trạng môi trường và sức khỏe công nhân công ty cổ phần và dịch vụ may Hưng Long năm 2010-2011, Khóa luận tốt nghiệp BSYK – Trường Đại học Y Hà Nội.
31.    Trịnh Hồng Lân (2010), Một số yếu tố nguy cơ và tác hại nghề nghiệp của công nhân may công nghiệp tại một số tỉnh phía Nam, Luận án tiến sĩ y hoc – trường Đại học Y dược TP.HCM.
32.    Trịnh Vân Anh (2013), Thực trạng môi trường lao động và sức khỏe công nhân sản xuất nhựa Việt Nhật, Khóa luận tốt nghiệp Cử Nhân Y Khoa – Trường Đại học Y Hà Nội.
33.    Bộ Y tế (2003), Tài liệu hội nghị công bố số liệu điều tra y tế 2001¬2002, Hà Nội, truy cập ngày ngày 5/5/2015, tại trang web http://www.gso.gov.vn/khodulieu.
34.    Trần Xuân Bách (2014), Việt Nam: 14% nam giới và 12% nữ giới thừa cân, truy cập ngày 12/5/2015, tại trang web http://suckhoedoisong.vn/ban-can-biet-ve-y-hoc/viet-nam-14-nam-gioi- va- 12-nu-gioi-thua-can-20140602152300732.htm.
35.    Lê Anh Tuấn (2000), Một số vấn đề về điều kiện lao động và sức khỏe công nhân may công ty 10-10 Hà Nội, Khóa luận tốt nghiệp BSYK – Trường Đại học Y Hà Nội.
36.    Nguyễn Đình Hùng (2013), Thực trạng môi trường lao động và sức khỏe công nhân công ty TNHH Samsung Electronic Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp BSYK – Đại học Y Hà Nội.
 LỜI CẢM ƠN

LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH & BIỂU ĐỒ
ĐẶT VẤN ĐỀ    1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU    3
1.1.    Một số khái niệm và đặc điểm chung    3
1.2.     Tình hình môi trường lao động trong ngành công nghiệp giấy    10
1.3.     Tình hình sức khỏe người lao động ngành công nghiệp giấy    12
1.4.    Tổng quan về địa điểm nghiên cứu    14
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    18
2.1.    Thời gian và địa điểm nghiên cứu    18
2.2.    Đối tượng nghiên cứu    19
2.3.    Phương pháp nghiên cứu    19
2.4.     Phương pháp xử lý, phân tích số liệu    24
2.5.    Đạo đức nghiên cứu    24
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU    25
3.1.    Kết quả đo môi trường lao động    25
3.2.    Tình hình sức khỏe, bệnh tật của NLĐ    30
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN    39
4.1.    Môi trường lao động    39
4.2.    Tình hình sức khỏe, bệnh tật của NLĐ    43
KẾT LUẬN    49
KHUYẾN NGHỊ    50
TÀI LIỆU THAM KHẢO    1
PHỤ LỤC
BMI: Body Mass Index
IARC: International Agency for Research on Cancer MTLĐ: Môi Trường Lao Động NLĐ: Người Lao Động TCCP: Tiêu Chuẩn Cho Phép TCVS: Tiêu Chuẩn Vệ Sinh TMH: Tai Mũi Họng TSM: Tổng Số Mẫu TTTT: Thu Thập Thông Tin WHO: World Health Organization 
Bảng 3.1: Kết quả đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió tại các khu vực lao động .. 25
Bảng 3.2: Kết quả đo cường độ chiếu sáng tại các khu vực lao động    27
Bảng 3.3: Kết quả đo mức tiếng ồn tại các khu vực lao động    28
Bảng 3.4: Kết quả đo nồng độ bụi ở các khu vực lao động    29
Bảng 3.5: Kết quả đo hơi khí độc tại các khu vực lao động    30
Bảng 3.6: Phân bố NLĐ theo giới    30
Bảng 3.7: Phân bố NLĐ theo tuổi    31
Bảng 3.8: Phân bố NLĐ theo số năm công tác    31
Bảng 3.9: Chiều cao trung bình của NLĐ    32
Bảng 3.10: Phân bố NLĐ theo chiều cao    32
Bảng 3.11: Cân nặng trung bình của NLĐ    33
Bảng 3.12: Phân bố NLĐ theo cân nặng    33
Bảng 3.13: Phân bố chỉ số BMI của người lao động    34
Bảng 3.14: Phân bố chỉ số BMI của người lao động theo giới    34
Bảng 3.15: Phân bố chỉ số BMI theo nhóm tuổi    35
Bảng 3.16: Tỷ lệ mắc các bệnh của người lao động theo giới    37
Bảng 3.17: Phân loại sức khỏe, bệnh tật của NLĐ    38
Bảng 3.18: Phân loại sức khỏe, bệnh tật của NLĐ theo giới    38 
Biểu đồ 3.1:    Nhiệt độ trung bình trong môi trường lao động    26
Biểu đồ 3.2:    Độ ẩm trung bình trong môi trường lao động    26
Biểu đồ 3.3:    Tốc độ gió trung bình trong môi trường lao động    27
Biểu đồ 3.4:    Mức độ ồn trung bình trong môi trường lao động    28
Biểu đồ 3.5:    Tỷ lệ mắc các nhóm bệnh của NLĐ    36
DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1.1: Bên ngoài xưởng xản xuất của công ty bao bì Kinh Bắc    15
Hình 2.1: Sơ đồ dây chuyền công nghệ    17
Hình 2.2: Bản đồ Tỉnh Bắc Ninh    18
Hình 2.3 Sơ đồ nghiên cứu

You may also like...