Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ và một số yếu tố liên quan tại khoa phẫu thuật Tiêu hóa – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2015

Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ và một số yếu tố liên quan tại khoa phẫu thuật Tiêu hóa – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2015.Nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) luôn luôn là vấn đề bức xúc, đặc biệt được quan tâm ở mỗi quốc gia. NKBV gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng cho bản thân người bệnh, cho nhân viên y tế và cả cộng đồng, làm tăng thời gian nằm viện và tỷ lệ tử vong, về kinh tế làm tăng chi phí điều trị. Theo thống kê của Nada T và cộng sự (1990), ở người bệnh có nhiễm khuẩn làm tăng thời gian nằm viện (trung bình 4 – 8 ngày), chi phí cho một người người nằm viện từ 1000 – 8000 USD. Nhiễm khuẩn bệnh viện làm tăng kháng thuốc gây khó khăn cho điều trị [19].

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2020.00012

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Một số loại NKBV thường gặp: nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn hô hấp, nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM), nhiễm khuẩn tiết niệu. Trong đó, NKVM đứng hàng thứ hai trong nhiễm khuẩn bệnh viện, sau nhiễm khuẩn hô hấp. NKBV nói chung và NKVM nói riêng đang là vấn đề nóng bỏng đối với sự an toàn của bệnh nhân tại các cơ sở y tế. NKVM là chỉ số chất lượng của bệnhviện về công tác ngoại khoa. Theo khuyến cáo của các chuyên gia đầu ngành về KSNK của Việt Nam tại các bệnh viện hàng năm nên có các giám sát tỷ lệ
NKVM để từ đó can thiệp vào công tác kiểm soát và phòng ngừa NKVM. Y học càng phát triển thì các can thiệp có xâm lấn trên bệnh nhân ngày càng nhiều và tạo ra các nguy cơ cho bệnh nhân càng cao [13].
Hiện nay, nhiễm khuẩn vết mổ vẫn là một trong những mối đe doạ đối với các bệnh nhân phẫu thuật (BNPT) trên toàn thế giới, số BN NKVM ướctính hàng năm trên toàn cầu 2 triệu người. Tại Mỹ, số ngày nằm viện gia tăngtrung bình do NKVM là 7,4 ngày, chi phí phát sinh hàng năm khoảng 130 triệu USD [5].
Tại bệnh viện Việt Đức theo nghiên cứu của Nguyễn Đức Chính (2008),tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ là 8,5% [7]. Nhiễm khuẩn vết mổ đang còn là một bài toán ở các nước đang pháttriển trong đó có Việt Nam.2 Vì vậy biết được tỷ lệ NKVM hiện mắc và các yếu tố liên quan sẽ giúpcác nhà quản lý có thể đưa ra biện pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng vết mổ tại bệnh viện.
Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – cái nôi của ngành ngoại khoa Việt Nam, là trung tâm phẫu thuật lớn nhất của cả nước, với rất nhiều các mặt bệnh ngoại khoa và số lượng bệnh nhân rất đông, tình trạng nhiễm khuẩn vết mổ đang là vấn đề cấp thiết, hơn nữa nhiễm khuẩn vết mổ tiêu hóa đang là loại nhiễm khuẩn vết mổ chiếm tỷ lệ cao. Trong thời gian đi thực tế tốt nghiệp tại khoa phẫu thuật Tiêu hóa của bệnh viện, tôi thấy nhiễm khuẩn vết mổ vẫn còn nhiều vì vậy tôi đã tiến hành thực hiện nghiên cứu đề tài: “Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ và một số yếu tố liên quan tại khoa phẫu thuật Tiêu hóa – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2015” với mục tiêu:
1. Xác định tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ của bệnh nhân phẫu thuật tại khoa Phẫu thuật Tiêu hóa – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2015.
2. Mô tả một số yếu tố liên quan tới nhiễm khuẩn vết mổ của bệnh nhân phẫu thuật tại khoa Phẫu thuật Tiêu hóa – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2015.

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………………………………………… 1
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU…………………………………………………… 3
1.1 Nhiễm khuẩn vết mổ. ………………………………………………………………………..3
1.1.1 Nhiễm khuẩn bệnh viện. …………………………………………………………………3
1.1.2 Nhiễm khuẩn vết mổ ……………………………………………………………………..4
1.1.3 Phân loại vết mổ…………………………………………………………………………….6
1.1.4.Cơ chế bệnh sinh và yếu tố nguy cơ. ………………………………………………..7
1.1.5 Hậu quả của nhiễm khuẩn vết mổ…………………………………………………..11
1.2 Các biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ…………………………………12
1.2.1 Nguyên tắc chung…………………………………………………………………………12
1.2.2 Các biện pháp phòng ngừa…………………………………………………………….12
1.3 Hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ………………21
1.4 Các nghiên cứu liên quan…………………………………………………………………22
1.4.1Tình hình nghiên cứu ngoài nước ……………………………………………………22
1.4.2 Tình hình nghiên cứu trong nước……………………………………………………22
CHƯƠNG II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………. 26
2.1 Đối tượng nghiên cứu………………………………………………………………………26
2.2 Phương pháp nghiên cứu………………………………………………………………….26
2.2.1 Thiết kế nghiên cứu:……………………………………………………………………..26
2.2.2 Cỡ mẫu và chọn mẫu nghiên cứu……………………………………………………26
2.2.3 Phương pháp và kĩ thuật thu thập thông tin …………………………………….27
2.2.4 Các biến số và chỉ số nghiên cứu……………………………………………………27
2.2.5 Xử lí và phân tích số liệu ………………………………………………………………28
2.2.6 Các biện pháp hạn chế sai số …………………………………………………………28
2.2.7 Địa điểm và thời gian nghiên cứu…………………………………………………..29
2.2.8 Đạo đức nghiên cứu. ……………………………………………………………………29
CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU…………………………………………….. 313.1 Môṭ số đăc̣ điểm cá nhân của đối tươṇ g nghiên cứ u ……………………………31
3.2. Tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ……………………………………………………………….34
3.3. Các yếu tố liên quan:………………………………………………………………………35
CHƯƠNG IV. BÀN LUẬN…………………………………………………………………. 40
4.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu …………………………………………………40
4.2. Tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ……………………………………………………………….41
4.3. Một số yếu tố liên quan tới nhiễm khuẩn vết mổ………………………………..42
KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………….. 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………. 48
PHỤ LỤC……………………………………………………………………………………………..

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1: Phân loại vết mổ và nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ …………………….. 6
Bảng 1.2: Các chủng vi khuẩn gây NKVM thường gặp ở một số phẫu thuật.. 8
Bảng 2.1: Tóm tắt nội dung nghiên cứu và phương pháp thu thập thông tin . 30
Bảng 3.1. Tuổi của đối tươṇ g nghiên cứ u………………………………………………. 31
Bảng 3.2. Giới của đối tượng nghiên cứu ………………………………………………. 31
Bảng 3.3. Nghề nghiêp̣ của đối tươṇ g nghiên cứ u…………………………………… 32
Bảng 3.4. Trình đô ̣hoc̣ vấn của đối tươṇ g nghiên cứ u…………………………….. 33
Bảng 3.5: Tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ:……………………………………………………. 34
Bảng 3.6 : Tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ theo giới:…………………………………….. 35
Bảng3.7: Tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ theo nhóm tuổi……………………………….. 35
Bảng 3.8 : Mối liên quan giữa nhiễm khuẩn vết mổ và kế hoạch phẫu thuật. 36
Bảng 3.9: Mối liên quan giữa nhiễm khuẩn vết mổ và cách thức phẫu thuật. 36
Bảng 3.10: Mối liên quan giữa nhiễm khuẩn vết mổ và thời gian phẫu thuật 37
Bảng 3.11: Mối liên quan giữa nhiễm khuẩn vết mổ và kích thước vết mổ… 37
Bảng 3.12 : Mối liên quan giữa nhiễm khuẩn vết mổ và loại vết mổ…………. 38
Bảng 3.13: Mối liên quan giữa nhiễm khuẩn vết mổ và bệnh lý gây suy giảm
miễn dịch kèm theo. ……………………………………………………………………………. 38
Bảng 3.14: Mối liên quan giữa nhiễm khuẩn vết mổ và thể traṇ g ngườ i bêṇ h
…………………………………………………………………………………………………………. 3

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/