Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ và tuân thủ 1 số khuyến cáo phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Đề cương luận văn Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ và tuân thủ 1 số khuyến cáo phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.Gần đây, nhiễm khuẩn bệnh viện đang trở thanh một trong nhưng thách thức va la môi quan tâm hang đầu tại Việt Nam cũng như trên toan thế giới. Nhiêu nước trên thế giới đa đưa ra nhưng cảnh báo vê hiện tượng nghiêm trọng nay như Mỹ , Canada , Trung quôc . Tại Việt Nam, có nhiêu loại nhiễm khuẩn bệnh viện, trong đó nhiễm khuẩn vết mổ la một trong bôn loại nhiễm khuẩn bệnh viện phổ biến nhât hiện nay . Nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM) la loại nhiễm khuẩn hay gặp nhât trong các bệnh ngoại khoa, la vân đê được quan tâm hang đầu tại các cơ sở y tế . NKVM la nguyên nhân chủ yếu lam trầm trọng thêm tình trạng bệnh tật va tử vong của người bệnh, không nhưng thế NKVM còn lam keo dai thời gian nằm viện, tăng việc sử dụng kháng sinh, tăng đê kháng kháng sinh va chi phí điêu trị .

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2020.00050

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Đa có nhiêu nghiên cứu trên thế giới va tại Việt Nam vê NKVM. Tại châu Âu, theo báo cáo của ECDC giai đoạn 2010 – 2011, tỷ lệ NKVM thay đổi từ 0,7 – 9,5% tùy vao từng loại phẫu thuật . Nghiên cứu tại Mỹ năm 2016 cho thây tỷ lệ NKVM la 0,9% . Tại Việt Nam, nghiên cứu của Nguyễn Tiến Quyết tại bệnh viện Việt Đức năm 2008, tỷ lệ NKVM la 8,5% . Nghiên cứu của Đỗ Trần Hùng tại bệnh viện đa khoa Trung Ương Cần Thơ năm 2012 chỉ ra rằng tỷ lệ NKVM la 5,7 % .
Năm 2016, WHO đa đưa ra bản hướng dẫn toan cầu vê phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ, bao gồm 26 khuyến cáo dựa trên độ mạnh của các chứng cứ gồm 09 khuyến cáo trước phẫu thuật, 14 khuyến cáo trong/quanh phẫu thuật va 03 khuyến cáo sau phẫu thuật . Năm 2017, CDC cũng đa ban hanh hướng dẫn vê phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ . Tại Việt Nam, Bộ Y tế cũng đa ban hanh hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ năm từ năm2 2012 trong Quyết định 3671/BYT . Vì vậy công tác phòng ngừa NKVM la hết sức quan trọng va cần thiết.
Bệnh viện Đại học Y Ha Nội la bệnh viện đa khoa thuộc Trường Đại học Y Ha Nội. Bệnh viện đa có quy mô 419 giường bệnh, với sô bệnh nhân đến khám bệnh gần 500.000 người/năm; tổng sô ca mổ trong năm 2017 tại bệnh viện la…. Tuy nhiên, hiện nay tại Bệnh viện Đại học Y Ha Nội các nghiên cứu vê nhiễm khuẩn vết mổ vẫn còn còn ít va chưa có hệ thông. Với mong muôn góp phần nâng cao chât lượng điêu trị của bệnh viện va có cái nhìn mới vê nhiễm khuẩn vết mổ nhằm giảm tỷ lệ NKVM, chung tôi thực hiện đê tai “Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ và tuân thủ 1 số khuyến cáo phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội” với 2 mục tiêu sau:
1. Mô ta thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ hiện mắc tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2018.
2. Mô ta mưc độ tuân thu khuyến cao vê phong ngưa nhiễm khuẩn vết mổ

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/