THỰC TRẠNG TẾ BÀO CD4, TẢI LƯỢNG VIRUT HIV VÀ HÀNH VI NGUY CƠ Ở CÁC CẶP VỢ/CHỒNG CÓ MỘT NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS TẠI ĐIỆN BIÊN VÀ CẦN THƠ (2013 – 2014)

THỰC TRẠNG TẾ BÀO CD4, TẢI LƯỢNG VIRUT HIV VÀ HÀNH VI NGUY CƠ Ở CÁC CẶP VỢ/CHỒNG CÓ MỘT NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS TẠI ĐIỆN BIÊN VÀ CẦN THƠ (2013 – 2014)
Đoàn Văn Việt1; Nguyễn Thanh Long2; Nguyễn Văn Hưng3
TÓM TẮT
Mục tiêu: mô tả thực trạng tế bào CD4, tải lượng virut HIV và hành vi nguy cơ ở các cặp vợ chồng có một người mới phát hiện nhiễm HIV được quản lý tại phòng khám ngoại trú tỉnh Điện Biên và thành phố Cần Thơ (2013 – 2014). Đối tượng và phương pháp: mô tả cắt ngang; phỏng vấn trực tiếp đối tượng nghiên cứu và xét nghiệm máu định lượng tế bào CD4 và tải lượng virut HIV.
Tổng số có 133 cặp vợ chồng có một người nhiễm HIV/AIDS (Điện Biên: 98 cặp; Cần Thơ 36 cặp) tham gia vào nghiên cứu. Kết quả: tế bào CD4 và tải lượng virut của người nhiễm HIV: 20,9% và 26,1% có tế bào CD4 ở mức nguy hiểm và nguy cơ rất cao, có thể đe dọa viêm màng não bất kỳ khi nào, 64,9% đối tượng có nguy cơ nhiễm trùng cơ hội; đa số (92,2%) có tải lượng virut ở mức nguy cơ rất cao (dễ lây qua đường tình dục) và mức rất nguy hiểm với người tiếp xúc; 95,3% đối tượng có nguy cơ làm lây nhiễm HIV cho người xung quanh. Hành vi nguy cơ của các cặp vợ chồng: 6,7% người nhiễm HIV có tiêm chích ma túy trong vòng 3 tháng qua; 77,6% vợ hoặc chồng của người nhiễm HIV cho rằng người nhiễm HIV vẫn còn tiêm chích ma túy trong vòng 3 tháng qua. 24,6% cặp vợ/chồng có một người bị nhiễm HIV có quan hệ tình dục với nhau trong vòng 3 tháng qua, trong đó 87,9% có sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục. Kết luận: tỷ lệ người nhiễm HIV có tế bào CD4 ở mức nguy hiểm và nguy cơ rất cao là 20,9% và 26,1%, 92,2% có tải lượng virut ở mức nguy cơ rất cao và rất nguy hiểm với người tiếp xúc. Trong 3 tháng qua: 24,6% cặp vợ/chồng có quan hệ tình dục với nhau (87,9% có sử dụng bao cao su) và 77,6% vợ hoặc chồng âm tính với HIV cho rằng người nhiễm HIV vẫn còn tiêm chích ma túy.

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00458

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/