TÌM HIỂU TÌNH TRẠNG BỘC LỘ QUÁ MỨC HER2 VỚI TYP MÔ BỆNH HỌC CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ DẠ DÀY

TÌM HIỂU TÌNH TRẠNG BỘC LỘ QUÁ MỨC HER2 VỚI TYP MÔ BỆNH HỌC CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ DẠ DÀY
Phạm Minh Anh1, Lê Trung Thọ1
1 Đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Ung thư dạ dày đến nay vẫn là một trong những ung thư phổ biến nhất, là một vấn đề lớn cho sức khỏe cộng đồng. Phát hiện sự bộc lộ Her2 trong ung thư biểu mô tuyến dạ dày có ý nghĩa quyết định rất quan trọng trong việc có hay không sử dụng liệu pháp nhắm trúng đích với những bệnh nhân ở giai đoạn muộn. Nghiên cứu được thực hiện nhằm 2 mục tiêu chính: 1) Đánh giá tỷ lệ bộc lộ quá mức Her2 trong ung thư biểu mô dạ dày và 2) Tìm hiểu mối liên quan giữa bộc lộ quá mức Her2 với typ mô bệnh học ung thư biểu mô dạ dày theo phân loại năm 2019 của Tổ chức y tế thế giới. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 142 trường hợp chẩn đoán là ung thư dạ dày được phẫu thuật cắt bán phần hoặc cắt toàn bộ dạ dày tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 12 năm 2020. Kết quả: Trong số 142 bệnh nhân, có 33 bệnh nhân tình trạng bộc lộ quá mức Her2 dương tính. Theo phân loại mô bệnh học của Tổ chức y tế thế giới 2019, gặp nhiều nhất là ung thư biểu mô tuyến 91 trường hợp (64,1%). Kết quả bộc lộ quá mức Her2 ở ung thư biểu mô tuyến là 24/91 (26,4%), ung thư biểu mô thể nhú là 5/17 (29,4%), ung thư biểu mô thể nhày là 1/18 (5,6%), ung thư kém kết dính có 2/11 (18,2%), thể hỗn hợp là 1/4 (25,0%), ung thư thể tế bào thành có 01 ca và không bộc lộ quá mức với Her2. Kết luận: Tỷ lệ bộc lộ quá mức Her2 ở bệnh nhân ung thư biểu mô dạ dày là 23,2%. Không thấy có sự liên quan giữa tình trạng bộc lộ quá mức Her2 với vị trí u, hình thái đại thể và thể mô bệnh học theo phân loại của Tổ chức y tế thế giới năm 2019.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00952

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Ung thư dạ dày(UTDD)đến nay vẫn là một trong những ung thư phổ biến nhất, là một vấn đề lớn cho sức khỏe cộng đồng. Đây là loại ung thư phổ biến thứ năm và là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ ba do ung thư trên toàn thế giới. Dựa trên sự ước tính của Globocan năm 2020, tổng  cộng  có 1.089.103trường  hợp  mới  mắc UTDD và 768.793trường hợp tử vong doUTDD, chiếm 5,6% tổng số ung thư và 7,7% số người tử vong do ung thư 1. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán,phát hiện bệnhsong tỷ lệ phát  hiện bệnh ở giai đoạn sớm vẫn chỉ khoảng 10-20%. Đa số bệnh nhân đến khám và được chẩn đoán ở giai đoạn muộn, không có khả năng phẫu thuật.  Hóa trị UTDD có thể được áp dụng như là biện pháp chính khi ung thư đã có di căn xa, hoặc cũng có thể dùng như biện pháp điều trị hỗ trợ trước hoặc sau phẫu thuật, hoặc phối hợp với xạ trị để nâng cao kết quả điều trị nhưng hiệu quả vẫn rất nghèo nàn.Hiện nay, điều trị trúng đích phân tử đang  mở ra một  hướng đi hiệu quảtrong điều trị ung thư. Nghiên cứu đột biến gen HER2trong UTDD là một hướng đi như vậy2. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy có khoảng 20% UTDD có bộc lộ Her-2  và có thể được điều trị bằng kháng thể đơn dòngvới kết quả điều trị cho thấytỷ lệ đáp ứng và thời gian sống trung bình cao hơn so với nhóm điều trị quy ước. Cho đến nay, tại Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu về  mối liên quan giữa sự bộc lộ quá mức Her 2 với typ mô bệnh học theo phân loại năm  2019  của  Tổ  chức  y  tế  thế  giới.  Do  đó, chúng tôi tiến hành  thực hiện đề tài này với mục tiêu:Tìm hiểu mối liên quan giữa bộc lộ quá mức Her2 với typ mô bệnh học ung thư biểu mô dạ dày theo phân loại năm 2019 của Tổ chức y tế thế giới.

Chi tiết bài viết
Từ khóa
ung thư dạ dày, bộc lộ quá mức Her2

Tài liệu tham khảo
1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA: a cancer journal for clinicians. 2021;71(3):209-249. 
2. Cancer statistics highlight progress, challenges. Cancer discovery. 2014;4(3):OF3. 
3. Lê Viết Nho, Trần Văn Huy, Đặng Công Thuận, Tạ Văn Tờ. Nghiên cứu sự biểu lộ HER2 ở bệnh nhân ung thư dạ dày. Y học thành phố Hồ Chí Minh, tập 15, phụ bản của số 2. 2011:19-27. 
4. Bang YJ, Van Cutsem E, Feyereislova A, et al. Trastuzumab in combination with chemotherapy versus chemotherapy alone for treatment of HER2-positive advanced gastric or gastro-oesophageal junction cancer (ToGA): a phase 3, open-label, randomised controlled trial. Lancet. 2010;376(9742):687-697. 
5. Jorgensen JT, Hersom M. HER2 as a Prognostic Marker in Gastric Cancer – A Systematic Analysis of Data from the Literature. Journal of Cancer. 2012;3:137-144. 
6. Lê Thị Thu Nga, Ngô Thị Minh Hạnh và cộng sự. Đánh giá mức độ biểu lộ Protein HER2 ở bệnh nhân ung thư dạ dày. Tạp chí Ung thư học Việt Nam. 2012;2:47-51. 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/