Tình hình tử vong trước 24 giờ tại phòng hồi sức cấp cứu- Khoa Nhi Bệnh viện Trung ương Huế

Tên bài báo:Tình hình tử vong trước 24 giờ tại phòng hồi sức cấp cứu – Khoa Nhi Bệnh viện Trung ương Huế

Tác giả:    Nguyễn Tấn Viên, Đinh Quang Tuấn

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    1994    Số:    3    Tập:    178    Trang:    1-10

Tóm tắt:    

Nghiên cứu đặc tính tử vong trước 24 giờ và những yếu tố liên quan qua khảo sát 475 hồ sơ tử vong từ 1988 – 1992 tại Bệnh viện Trung ương Huế, lứa tuổi ngoài sơ sinh đến 14 tuổi. Kết quả: tử vong trước 24 giờ tại khoa hồi sức cấp cứu Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế trung bình là 27,06% so với tử vong toàn khoa. Hầu hết các lứa tuổi đều có tử vong, nhưng trẻ càng nhỏ tử vong càng cao. Trẻ ≤12 tháng tuổi có tỷ lệ tử vong cao nhất 40%. Đại bộ phận bệnh nhi sống ở nông thôn 76,63%, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, 54,74% có mức sống thiếu thốn, trình độ hiểu biết về y tế thấp kém, mạng lưới y tế cơ sở còn hạn chế về khả năng cũng như phương tiện, dụng cụ thuốc men cho công tác hồi sức cấp cứu. Mùa cũng có liên quan với tình hình bệnh tật và tử vong, mùa nắng nóng phát sinh nhiều bệnh nhiễm trùng và dịch bệnh, tử vong trước 24 giờ cao điểm vào tháng 6,7.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.00638

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...