Toàn diện về gây mê lồng ngực của Cohen 2021

Toàn diện về gây mê lồng ngực của Cohen 2021.Lý tưởng cho bác sĩ lâm sàng ở mọi cấp độ kinh nghiệm, từ nội trú đến bác sĩ chuyên khoa phụ ― Cohen Toàn diện về gây mê Lồng ngực tổng hợp nhiều tiến bộ gần đây trong gây mê lồng ngực thành một tài liệu tham khảo thuận tiện, dễ sử dụng. Các chương ngắn gọn, tập trung vào lâm sàng được viết bởi các nhà chức trách quốc tế trong lĩnh vực này bao gồm tất cả các khía cạnh của thực hành gây mê cho các thủ thuật lồng ngực, được tổ chức hợp lý theo các cân nhắc trước phẫu thuật, trong phẫu thuật và sau phẫu thuật.

Năm Xuất bản:

2021

Giá bán:

 50.000

Liên Hệ

0915.558.890


Thảo luận về các thiết bị mới để cô lập phổi, các quy trình bảo vệ phổi mới, thông tin mới về các biến chứng sau phẫu thuật và các loại thuốc mới để điều chỉnh tuần hoàn phổi.

Bao gồm 20 thủ thuật chính bao gồm cắt bỏ khí quản, cắt bỏ thực quản, nội soi trung thất, khối trung thất, hội chứng SVC, v.v.

Mô tả các phẫu thuật phức tạp liên quan đến phổi, màng phổi, cơ hoành và thực quản.

Cung cấp các nghiên cứu trường hợp và mô tả lâm sàng để minh họa và hỗ trợ các quyết định quản lý trường hợp.

Cung cấp hướng dẫn thực tế cao để tham khảo nhanh từ biên tập viên Tiến sĩ Edmond Cohen và một nhóm các tác giả đóng góp chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới.

Có các hình ảnh minh họa rộng khắp, bao gồm ảnh chụp và bản vẽ lâm sàng, ảnh chụp X quang, ảnh thiết bị, biểu đồ và đồ thị.

Phiên bản sách điện tử nâng cao đi kèm khi mua. Sách điện tử nâng cao của bạn cho phép bạn truy cập tất cả văn bản, số liệu và tài liệu tham khảo từ sách trên nhiều thiết bị khác nhau.

Toàn diện về gây mê lồng ngực của Cohen 2021
Cohen’s Comprehensive Thoracic Anesthesia
Edmond Cohen MD
Year:
2021
Edition:

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/