Tổng hợp một số dẫn chất dị vòng thiazol và triazol có khả năng kháng khuẩn

Tổng hợp một số dẫn chất dị vòng thiazol và triazol có khả năng kháng khuẩn
Tác giả: Trần Thành Đạo   Nguyễn Đình Nga   Thái Khắc Minh   
Tạp chí: Dược học

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn chất mới của 2-thiazol; 1,2,4-triazol và khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn nhằm tìm kiếm hoạt chất có tác dụng sinh học tốt có thể ứng dụng trong điều trị bệnh ngoài da. Kết quả: từ acid isonicotinic, benzoic, acid salicylic và dẫn chất sau một loạt quá trình ngưng tụ thu được dẫn chất thiazolo[3,2-b]-s-triazol tương ứng. Hầu hết các chất tổng hợp cho tác động ức chế sự phát triển của vi nấm, trong đó có 4 chất tác động mạnh với giá trị MIC thấp 2-8microgram/ml, có thể so sánh với tác động kháng nấm của chất chuẩn là ketoconazol. Các chất trên đều chưa 1 nhân dị vòng hoặc thiazol hoặc triazol. Các chất hầu như không tác dụng lên các chủng vi khuẩn thử nghiệm. Isonicotinoylhydrazino-4-oxo-thiazol tác dụng tốt trên Pseudomonas aeruginosa với MIC=2microgram/ml.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00244

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/