Tổng quan về bao phim thuốc

Tên bài báo:    Tổng quan về bao phim thuốc

Tác giả:    Nguyễn Hữu Đức

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1998    Số:    5            Trang:    15-22

I. Sự ra đời của kỹ thuật bao phim; II. Nguyên liệu dùng trong kỹ thuật: Chất tạo phim, Chất tạo màu, Dung môi; III. Thiết bị: Nồi bao cải tiến, tầng sôi; IV.Thiết lập công thức dung dịch: Thiết lập công thức, Tính khối lượng dịch bao cần pha chế; V.Các loại phim: Phim bảo vệ, Phim bao tan ở ruột, Bao phim giải phóng thuốc chậm; VI. Kỹ thuật bao phim thay dung môi hữu cơ bằng nước; VII. Kiểm định chất lượng bao phim: KĐ polymer tạo phim và công thức bao, KĐ phim bao bảo vệ, v phim bao tan ở ruột, KĐ phim bao giải phóng chậm.(Bao gồm các hình vẽ mô tả các công đoạn)

MÃ TÀI LIỆU

NTH.00654

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/