TỶ LỆ BỆNH SẠM DA NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI 2 CÔNG TY XĂNG DẦU, TP. HỒ CHÍ MINH

TỶ LỆ BỆNH SẠM DA NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI 2 CÔNG TY XĂNG DẦU, TP. HỒ CHÍ MINH
Não Thị Mỹ Trang*, Trịnh Hồng Lân*
TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Bệnh sạm da nghề nghiệp do xăng dầu nằm trong danh sách 30 bệnh nghề nghiệp đã đưa vào danh mục được hưởng bảo hiểm xã hội ở Việt Nam, bệnh sạm da có khả năng gây sức khoẻ suy giảm, năng suất lao động giảm sút, biểu hiện bệnh chủ yếu ở các vùng da hở như tay, cổ, mặt rất mất thẩm mỹ, nhất là đối với nam nữ thanh niên, điều trị bệnh này rất khó khăn.
Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ bệnh sạm da nghề nghiệp, khảo sát mối liên quan giữa tỷ lệ bệnh sạm da nghề nghiệp và các yếu tố liên quan tại Công ty xăng dầu C và công ty xăng dầu N, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Phương pháp nghiên cứu :Nghiên cứu cắt ngang mô tả xác định tỷ lệ bệnh sạm da nghề nghiệp và các yếu tố liên quan ở công nhân xăng dầu, Từ tháng 9/2014 đến tháng 9/2015.
Kết quả nghiên cứu :Nghiên cứu trên 320 người cho thấy kết quả, nhóm tuổi nghề từ 5 – < 10 năm (36,9%), nhóm ít nhất là nhóm tuổi nghề >15 năm chiếm tỷ lệ (10%).Vị trí làm việc chiếm tỉ lệ nhiều nhất là bơm xăng bán lẻ (90,6%), vị trí lái xe bồn (6,9%) và phụ xe bồn chỉ chiếm ( 2,5%).Vị trí sạm da chiếm tỷ lệ cao nhất là vùng cổ (84,8%), mặt (61,9 %), vùng ngực (34,8%), vùng cẳng tay( 33,9 %), thấp nhất là góc hàm, hõm ức chiếm tỷ lệ (13,6%). Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa nhóm tuổi với sạm da nghề nghiệp (p < 0,05). Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa việc sử dụng khẩu trang,găng tay với sạm da nghề nghiệp (p < 0,05). Không có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa ánh nắng chiếu trực tiếp tại nơi làm việc với sạm da nghề nghiệp (p > 0,05).
Kết luận và kiến nghị: Tỷ lệ bệnh sạm da nghề nghiệp ở người lao động tại 2 Công ty xăng dầu TP.HCM là (9,1%). Cần trang bị găng tay và loại khẩu trang rộng, che kín toàn bộ cả vùng má, cằm, cổ, bảo vệ da có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh sạm da.

MÃ TÀI LIỆU

 TAPCHIYHOC.00111

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/