XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH BỘ CÂU HỎI KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH SỬ DỤNG OPIOID NGOẠI TRÚ

XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH BỘ CÂU HỎI KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH SỬ DỤNG OPIOID NGOẠI TRÚ
Nguyễn Thị Ngọc Yến1, Trần Thị Thu Hiền2, Nguyễn Ngọc Khôi, Nguyễn Như Hồ3,
Đặt vấn đề: Ở bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, đau là một trong những triệu chứng thường gặp và cần chỉ định opioid dài hạn. Bệnh nhân cần có kiến thức về opioid và tuân thủ điều trị để đạt hiệu quả mong muốn. Mục tiêu: Xây dựng và thẩm định bộ câu hỏi khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành sử dụng opioid trên bệnh nhân ung thư điều trị ngoại trú. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu được tiến hành qua 5 giai đoạn: (1) Tổng quan y văn, dựa trên các nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan để xây dựng bộ câu hỏi sơ bộ; (2) Hoàn chỉnh bộ câu hỏi thử nghiệm thông qua góp ý và đánh giá 2 lần của hội đồng chuyên gia; (3) Đánh giá mức độ rõ ràng và dễ hiểu của bộ câu hỏi trên 10 bệnh nhân; (4) Thẩm định tính nhất quán của bộ câu hỏi thông qua khảo sát trên 20 bệnh nhân. Thang đo đạt tính nhất quán khi hệ số Cronbach’s alpha ≥ 0,7. Tính giá trị nội dung (content validity) dựa trên ý kiến đánh giá lần thứ 2 của hội đồng chuyên gia; (5) Hoàn chỉnh bộ câu hỏi. Kết quả: Về mặt nội dung, tất cả câu hỏi đều đạt điểm đánh giá tuyệt đối ở lần 2 bởi Hội đồng chuyên gia. Điểm trung bình đánh giá cho tiêu chí về từ ngữ và ngữ nghĩa là 0,96 ± 0,05. Điểm Cronbach’s alpha của các nội dung trong bộ câu hỏi đều trên 0,7. Kết luận: Bộ câu hỏi khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành sử dụng opioid được đánh giá đạt độ tin cậy để tiến hành trên bệnh nhân ung thư đang điều trị opioid ngoại trú.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02765

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Ở bệnh nhân (BN) ung thư giai đoạn cuối, đau là một trong những triệu chứng thường gặp và  gây  ảnh  hưởng  nhiềuđến  chất  lượng  cuộc Ở bệnh nhân (BN) ung thư giai đoạn cuối, đau là một trong những triệu chứng thường gặp và  gây  ảnh  hưởng  nhiềuđến  chất  lượng  cuộc sống, cần chỉ định opioid dài hạn [1]. Tuy nhiên việc sử dụng opioid trên thựctế vẫn chưa được tối ưu. Sử dụng opioidquá liều đã tăng 120% từ năm 2010 đến 2018 và khiến2/3 số ca tử vong vào  năm  2018  ở  Hoa  Kỳ[7]. Sử  dụng  opioidkhông đúng cách, xử lý opioid không thích hợp đãlàm tăng khả năng lạm dụng thuốc[5].  Dođó, hiểu  biết  về  sử  dụng  opioid  đóngvai  trò quan  trọng ởcả nhân viên y tế và BN ung thư đangchăm sóc giảm nhẹ (CSGN)tại nhà. Opioid được dùng điều trị giảm đau cho BN ung thư tại Khoa Lão -CSGN, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCMtừ năm 2014tuy nhiên chưa cónghiên cứu(NC)về kiến thức,thái độvà thực hành(KAP) sử  dụng  opioid  ngoại  trú.  Vì  vậy chúng tôi tiến hành xây dựng bộ câu hỏi phù hợp để có thể áp dụng khảo sát các vấn đề đã nêu.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/