XỬ TRÍ MÔ TRONG SẢN KHOA

XỬ TRÍ MÔ TRONG SẢN KHOA

Ths.Bs Lê Quang Thanh

NỘI DUNG TRÌNH BÀY
1. Tỉ lệ mổ lấy thai hiện nay
2. Biến chứng của phẩu thuật mổ lấy thai
3. Bằng chứng lâm sàng về chỉ phẩu thuật có tẩm chất kháng khuẩn

DOWNLOAD BÀI GIẢNG TẠI ĐÂY : https://goo.gl/Jk6UzT

You may also like...