BỆNH LYME, TIẾP CẬN DỰA TRÊN CHỨNG CỚ

BỆNH LYME, TIẾP CẬN DỰA TRÊN CHỨNG CỚ.Cung cấp cho các bác sĩ lâm sàng nội khoa một sự hiểu biết khoa học rộng lớn, cuốn sách này thảo luận về sinh vật gây bệnh, hệ sinh thái cần thiết của nó, dịch tễ học của bệnh, tương tác vật chủ-Borrelia, xét nghiệm chẩn đoán, biểu hiện lâm sàng, lựa chọn điều trị, và tiên lượng lâu dài.

Xem xét một cách rõ ràng sinh học cơ bản của sự lây nhiễm và các khía cạnh lâm sàng thực tế, kết nối hai lĩnh vực này để minh họa cho những gì là và không phải là thuộc tính của loại nhiễm trùng này.

Đây là một hướng dẫn có thẩm quyền cho nhân viên y tế và các nhà nghiên cứu có liên quan đến chẩn đoán và điều trị Lyme, bao gồm các nhà sinh học, dịch tễ học và trị liệu.

Năm Xuất bản:

      2011

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

BỆNH LYME, TIẾP CẬN DỰA TRÊN CHỨNG CỚ

THÔNG TIN

Lyme Disease: An Evidence-Based Approach

John Jay Halperin

Price: $160.00

Hardcover: 296 pages

Publisher: CABI; 1 edition (November 2011)

Language: English

ISBN-10: 1845938046

ISBN-13: 978-1845938048

Product Dimensions: 6.8 x 0.9 x 9.6 inches

Shipping Weight: 1.8 pounds

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/