Mối liên quan giữa kết quả tái thông mạch vành ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim ST chênh sau can thiệp mạch vành qua da

Mối liên quan giữa kết quả tái thông mạch vành ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim ST chênh sau can thiệp mạch vành qua da thì đầu bằng chỉ số bạch cầu đa nhân trung tính với bạch cầu Lymphocytes.Hồi cứu 103 bệnh nhân STEM1 được PPCI tại Trung tâm Tim Mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế phù hợp tiêu chuẩn chọn bệnh. Chi số NLR được lấy lúc bệnh nhân vừa vào viện. Theo dõi bệnh nhân 6 tháng sau can thiệp bằng liên lạc trực tiếp qua điện thoại. Kết quả: Thời gian theo dõi trung bình các bệnh nhân là 11,3 tháng (6-18 tháng). Tỷ lệ huyết khối trong stent, nhồi máu cơ tim không tử vong và tử vong do nguyên nhân tim mạch trong 6 tháng theo dõi tăng theo mức tăng cùa NLR. Kết quả phân tích hồi quy Logistic cho thấy, chi số NLR là một yếu tố tiên lượng độc lập (OR=l,376) cho các biển cố tim mạch. Kết luận: Chi số NLR là một yếu tố tiên lượng độc lập cho các biến cố tim mạch gặp phải ờ bệnh nhân STEM1 sau PPCI. Đây là một công cụ đơn giản, rẻ tiền, phổ biến ờ hầu hết các cơ sở y tế có độ chính xác cao giúp bác sĩ có thể đánh giá nguy cơ và có phương pháp dự phòng thích hợp cho những bệnh nhân sau can thiệp mạch vành.

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00223

Giá :

 10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/