Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng chương trình chăm sóc toàn diện sứt môi, hở hàm ếch cho trẻ em dị tật

Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng chương trình chăm sóc toàn diện sứt môi, hở hàm ếch cho trẻ em dị tật.Đối tượng và phuơng pháp nghiên cúu: Trẻ em sút môi, hở hàm ếch phẫu thuật tại Bệnh viện Chỉnh hình – PHCN Đà Nang nặm 2016, 2017. Phương pháp nghiên cứu là mô tả cắt ngang có can thiệp.
Kết quả: Bệnh sử tai mũi họng – phát âm cũng như tiền sử phẫu thuật sút môi, hở hàm ếch ở bệnh nhân chiếm tỳ lệ thấp. Kết quả phẫu thuật: 29,0% bệnh nhân phẫu thuật sút môi, 71,0% bệnh nhân phâu thuật hở hàm ếch; Biến chúng sau phẫu thuật chiếm tỷ lệ thấp 3,5%; Đánh giá trung hạn: Sau phẫu thuật 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, đa số bệnh nhân hài lòng với màu sẹo, độ cứng sẹo, thẩm mỹ môi, thẩm mỹ sẹo phâu thuật môi, thấm mỹ mũi, khả năng nói, khả năng ăn uống, khả năng thở.

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00222

Giá :

 10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Kết luận: Quy trình chăm sóc toàn diện trẻ sút môi, hở hàm ếch tại Bệnh viện CTCH & PHCN Đà Nắng buóc đầu đã phát huy ưu điểm vói kết quả fổf từ việc tư vấn chăm sóc truóc mổ cũng như việc phâu thuật đóng khe hở và chăm sóc kéo dài sau phâu thuật.
Ngoài sự biến dạng về mặt thẩm mỹ, trẻ có sứt môi và / hoặc hở hàm ếch cũng có thể bị bệnh về chức năng nghiêm trọng như tăng trương lực tối đa, sự bất thường về lời nói, nuốt và cho ăn khó khăn, mất thính giác và / hoặc nhiễm trùng tai tái phát. Mặc dù nói chung không đe dọa đến tĩnh mạng, sống chung với sứt môi, hở hàm ếch gây ra gánh nặng y tế đáng kể [1,2]. Những khiếm khuyết này có ảnh hưởng bất lợi đến sức khoẻ và sự hội nhập xã hội của các cá thể bị ảnh hường vì mặc dù chúng có thể được sửa chữa sớm trong thời thơ ấu, sự biến dạng dư thừa do sẹo và kết quả phát triển mặt không bình thường dẫn đến các vấn đề về chức năng và tâm lý xã họi có một nguyên nhân phức tạp với cả di truyền và môi trường đóng một vai trò quan trọng [3,4],
Tỷ lệ sứt môi hở hàm ếch tại Việt Nam còn cao, chiếm 1/500 trẻ sinh ra. Sứt môi hở hàm ếch là dị tật gây ảnh hưởng thẳm mỹ; chức năng ăn, uống, phất am và thính lực của trẻ cũng như ảnh hưởng gian tiếp về tâm lý của trẻ em. Chính vì vậy, việc tiến hành phẫu thuật sẽ giúp giải quyết được tình trạng này, làm giảm gánh nặng cho bản thân trẻ và gia đình cũriỆỊ như xã hội. Hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu cụ the về tình hình sưt môi, hờ hàm ếch của trẻ tại Đà Nắng và các tỉnh lân cận.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/