BỆNH SỐT RET, CÁC KHÍA CẠNH PHÂN TỬ VÀ LÂM SÀNG

BỆNH SỐT RET, CÁC KHÍA CẠNH PHÂN TỬ VÀ LÂM SÀNG.Sốt rét gây tử vong và bệnh tật nhiều hơn so với bất kỳ tác nhân gây bệnh ký sinh trùng nào khác ngày nay được biết đến. Văn bản này do nhiều tác giả đồng biên tập, bao gồm các lĩnh vực quan trọng của nghiên cứu bệnh sốt rét, đặc biệt tập trung vào những lĩnh vực có tầm quan trọng lâm sàng cho sự hiểu biết của bệnh, ký sinh trùng, và vector của nó.

Các tác giả của tất cả các chương trong cuốn sách này đều là những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực cụ thể của họ. Sinh học và sinh học phân tử của ký sinh trùng, phổ lâm sàng của bệnh, bệnh sinh của bệnh sốt rét, miễn dịch học và sự xuất hiện của vắc-xin sốt rét là một số ví dụ về các lĩnh vực khoa học được thảo luận. 

Cuốn sách này là tham khảo hữu ích cho các học viên sau đại học và các bác sĩ lâm sàng cũng như các nhà nghiên cứu tại các trường đại học và các công ty có liên quan đến điều trị hoặc nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm.

Năm Xuất bản:

      2009

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

BỆNH SỐT RET, CÁC KHÍA CẠNH PHÂN TỬ VÀ LÂM SÀNG

TÓM TẮT

Malaria: Molecular and Clinical Aspects

Mats Wahlgren, Peter Perlmann

Price: $199.95

Hardcover: 656 pages

Publisher: CRC Press; 1 edition (August 19, 1999)

Language: English

ISBN-10: 9057024462

ISBN-13: 978-9057024467

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/