Benirschke Bệnh học nhau thai người toàn tập 7E 2022

Benirschke Bệnh học nhau thai người toàn tập 2022. Cuốn sách này được bắt đầu vào năm 1967 khi Shirley G. Driscoll và Kurt Benirschke viết bằng tiếng Anh tập về bệnh lý nhau thai cho Henke-Lubarsch, một cuốn Sổ tay bệnh học của Đức. Dường như có nhu cầu phân phối rộng rãi hơn và nó đã được tái bản bởi Springer Verlag, New York, về cơ bản là cuốn sách duy nhất dành riêng cho nhau thai người. Tiến sĩ Benirschke là tác giả của 5 ấn bản tiếp theo với sự cộng tác của Peter Kaufmann, Rebecca Baergen và Graham Burton vào các năm 1990 (ấn bản lần 2), 1995 (ấn bản thứ 3), 2000 (ấn bản thứ 4), 2006 (ấn bản thứ 5) và 2012 (ấn bản thứ 6). Trong những lần xuất bản đầu tiên, tài liệu quan trọng nhất là phần đánh giá sâu rộng về các trường hợp ngoại lệ và thảo luận trong tài liệu. Kể từ năm 1967, nhiều cuốn sách khác ngắn hơn về nhau thai đã được xuất bản bằng tiếng Anh, Pháp và Đức. Không cuốn sách nào trong số các cuốn sách này thảo luận hoặc cung cấp tài liệu tham khảo phong phú. Mối quan tâm đến nhau thai đã mở rộng một cách mạnh mẽ trong hơn 50 năm qua với phần lớn các Bác sĩ bệnh lý, Bác sĩ Sản khoa và Bác sĩ Nhi khoa. Ngoài ra, hiện nay có khá nhiều tạp chí, hiệp hội và hội thảo mới dành cho nhau thai trong cả lĩnh vực lâm sàng và nghiên cứu. Mối quan tâm mở rộng sang các lĩnh vực nghiên cứu ngoài lĩnh vực giải phẫu bệnh học.

Ấn bản thứ 7 về cơ bản sẽ khác với các ấn bản trước mà Tiến sĩ Benirschke phần lớn tự viết lúc đầu, và sau đó với sự trợ giúp của các đồng tác giả đã nêu ở trên. Bây giờ nó sẽ là một cuốn sách quốc tế nhiều tác giả với gần 40 cộng tác viên sửa đổi một hoặc nhiều chương. Sự bùng nổ thông tin mới đòi hỏi một số sắp xếp lại các chương và thêm các chương hoàn toàn mới bao gồm Chương 31 và 32, “Những đổi mới trong bệnh lý nhau thai” và “Hình ảnh trong bệnh lý nhau thai”. Phần của Tiến sĩ Burton cũng đã được chỉnh sửa rộng rãi. Các biên tập viên đã cho các tác giả mới nhiều kinh nghiệm trong cách viết các chương mới và / hoặc đã chỉnh sửa. Nhiều chương đã sửa đổi giữ lại phần lớn thông tin giai thoại của Tiến sĩ Benirschke cũng như các tài liệu tham khảo phong phú. Những người khác hiện đại hơn trong cách tiếp cận của họ. Tất cả đều chứa các tài liệu tham khảo mới và thông tin hiện tại đáng kể. Chúng tôi hy vọng rằng Benirschke Bệnh học nhau thai người sẽ vẫn là tài liệu tham khảo chủ chốt trong bệnh lý nhau thai.

Nó nhằm mục đích giúp người đọc hiểu biết rộng hơn về cấu trúc của nhau thai được hình thành như thế nào trong quá trình phát triển bình thường, nhằm đánh giá cao việc điều này có thể bị xáo trộn như thế nào trong các biến chứng của thai kỳ.

Năm Xuất bản:

      2022

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Benirschke Bệnh học nhau thai người toàn tập 2022
Benirschke’s Pathology of the Human Placenta
Editors
Rebecca N. Baergen
Graham J. Burton
Cynthia G. Kaplan
Copyright Information
Springer Nature Switzerland AG 2022

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/