Sinh lý hô hấp ứng dụng của Nunn và Lumb 9E, 2022

Sinh lý hô hấp ứng dụng của Nunn và Lumb 9E, 2022.Sinh lý hô hấp ứng dụng của Nunn, Ấn bản thứ chín, là hướng dẫn ngắn gọn, tổng hợp về tất cả các khía cạnh của sinh lý hô hấp trong sức khỏe, bệnh tật và trong nhiều tình huống và môi trường thách thức sinh lý mà con người tham gia – phạm vi bao gồm từ khoa học cơ bản đến các ứng dụng lâm sàng .

Được tin cậy trong hơn 50 năm, tham khảo toàn diện nhất về sinh lý học hô hấp này sẽ chứng tỏ vô giá đối với những người đang đào tạo hoặc chuẩn bị cho các kỳ kiểm tra về gây mê, chăm sóc đặc biệt, y học hô hấp hoặc phẫu thuật lồng ngực – cũng như một tài liệu tham khảo nhanh cần thiết cho các nhà sinh lý học và phạm vi các học viên yêu cầu sẵn sàng tiếp cận với kiến ​​thức hiện tại trong lĩnh vực này.

Hiện đã được sửa đổi và cập nhật đầy đủ, ấn bản thứ chín này bao gồm định dạng trang lớn hơn để cải thiện độ rõ nét, cũng như quyền truy cập đầy đủ vào phiên bản sách điện tử hoàn chỉnh, có thể tải xuống, bao gồm các chương, tóm tắt chủ đề hữu ích, tài liệu tự đánh giá tương tác và một loạt bài giảng mới của chuyên gia về các chủ đề chính. Đây là một nguồn tài nguyên linh hoạt, hấp dẫn và đầy đủ hơn bao giờ hết.

Các cải tiến cho ấn bản này bao gồm:

Một chương mới dành riêng cho bệnh béo phì – bao gồm những tác động của thách thức toàn cầu này đối với sinh lý của hệ hô hấp đối với sức khỏe và bệnh tật, ở cả người lớn và trẻ em
Mở rộng phạm vi bảo hiểm về các tác động có hại của chứng tăng oxy máu – bao gồm cả sinh lý của kỹ thuật phổ biến hiện nay là liệu pháp chảy mũi cao
Một phần sửa đổi về ô nhiễm không khí – phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng và sự hiểu biết về tác động của ô nhiễm đối với phổi và các hệ thống cơ thể khác, cùng với các hướng dẫn mới nhất trên toàn thế giới
Phạm vi chi tiết của thông khí nhân tạo trong khi gây mê toàn thân – bao gồm các biến chứng hô hấp sau phẫu thuật và cơ sở sinh lý của phương pháp tốt nhất hiện nay để tối ưu hóa thông khí

Năm Xuất bản:

      2022

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Sinh lý hô hấp ứng dụng của Nunn và Lumb 9E, 2022
Nunn and Lumb’s Applied Respiratory Physiology, 9th Edition
Lumb MB BS FRCA, Andrew B., Thomas, Caroline R
Year:
2022
Edition:
9
Publisher:
Elsevier
Language:
English
Pages:

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/