CÁC HỘI CHỨNG LOẠN SẢN TỦY XƯƠNG 2E 2013

CÁC HỘI CHỨNG LOẠN SẢN TỦY XƯƠNG 2E 2013.Cuốn sách này tóm tắt những hiệu biết hiện tại của chúng ta về các hội chứng loạn sản tủy xương (MDS). Nó cung cấp hướng dẫn để chẩn đoán, một hiểu biết về các cơ chế gây bệnh và thảo luận về các chiến lược điều trị.

Tất cả các chương đều cung cấp nhiều thông tin và bao gồm các danh sách tài liệu tham khảo được chọn lựa kỹ càng. Các tác giả đã đạt được mục tiêu đã đề ra trong việc cung cấp cho các sinh viên, bác sĩ lâm sàng và các chuyên gia y tế khác một tham khảo toàn diện và cập nhật về các hội chứng loạn sản tủy xương.

Hướng dẫn rõ ràng được cung cấp về chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt, và các chiến lược điều trị được giải thích chi tiết, bao gồm việc quản lý các yếu tố tăng trưởng tạo máu, điều trị sinh học, cấy ghép tế bào gốc tạo máu và chăm sóc hỗ trợ.

Cuốn sách này sẽ là công cụ lý tưởng cho các bác sĩ chuyên khoa huyết học và ung bướu.

Năm Xuất bản:

      2013

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

CÁC HỘI CHỨNG LOẠN SẢN TỦY XƯƠNG

TRÍCH DẪN

Myelodysplastic Syndromes (Hematologic Malignancies) 2E

H. Joachim Deeg, D.T. Bowen, S.D. Gore, Torsten Haferlach, M.M. Le Beau, Charlotte Niemeyer

Product details
Series: Hematologic Malignancies
Paperback: 245 pages
Publisher: Springer; Softcover reprint of the original 2nd ed. 2013 edition (August 23, 2016)
Language: English

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/