CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH STD

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH STD.Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn tổng quan các bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp phải trong thực hành lâm sàng. Cuốn sách bắt đầu với một giới thiệu sâu sắc đến lĩnh vực này, nhấn mạnh mối quan hệ bệnh nhân, bác sĩ, và sau đó đi sâu vào các vấn đề lâm sàng với các bệnh lây truyền qua đường tình dục về chẩn đoán, quản lý, và cân nhắc điều trị.

– Hướng dẫn từ A-Z, cập nhật về các bệnh STDs thường gặp.

– Tập trung vào can thiệp phòng ngừa, bao gồm tư vấn, nhận thức về sự cần thiết phải thay đổi hành vi tình dục nguy cơ cao.

– Thực hành chẩn đoán với các thuật toán tóm tắt các giao thức quan trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý bệnh nhân

– Bảng danh sách các loại thuốc cụ thể (Tên chung và tên thương mại), liều lượng, và lịch trình dùng thuốc.

– Chương cuối cùng kích thích tư duy với thảo luận ngắn gọn về các nghiên cứu mới nhất của STD, cộng với các câu hỏi chưa được giải quyết và mối quan tâm trong tương lai.

– Phụ lục hữu ích bao gồm các giao thức chẩn đoán, điều trị, và các trang web để biết thêm thông tin

– Thông tin có thẩm quyền, bạn có thể nhanh chóng áp dụng thực hành của bạn mà không cần chọn lọc thông qua các trang dữ liệu

– Với bất cứ chương nào về một bệnh STDs cụ thể, bạn sẽ tìm thấy những khía cạnh chuyên môn về sinh học, dịch tễ học, biểu hiện lâm sàng, chẩn đoán, điều trị, phòng ngừa và các vấn đề liên quan đến một nhóm đối tượng dân số đặc biệt.

Một cuốn sổ tay lâm sàng dành cho các bác sĩ nội khoa, bác sĩ gia đình, bác sĩ Nhi khoa, Điều dưỡng đa khoa, bác sĩ sản phụ khoa, chuyên gia chăm sóc HIV, và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác tiếp xúc với bệnh nhân STDs.

Năm Xuất bản:

      2007

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH STD

THÔNG TIN

CURRENT Diagnosis and Treatment of Sexually Transmitted Diseases 

LANGE CURRENT Series

Jeffrey Klausner, III, Edward Hook

Paperback: 400 pages

Publisher: McGraw-Hill Medical; 

1 edition (April 16, 2007)

Language: English

ISBN-10: 0071456066

ISBN-13: 978-0071456067

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/