Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của rong kinh rong huyết cơ năng tuổi dậy thì và tuổi tiền mãn kinh

Luận án Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của rong kinh rong huyết cơ năng tuổi dậy thì và tuổi tiền mãn kinh.Rong kinh rong huyết (RKRH) là triệu chứng chính cùa nhiều bệnh lý phụ khoa, là lý đo chính khiến bệnh nhân phải đến khám tại các cơ sớ y tô’ hay bệnh viện phụ sản. Nếu không chẩn (toán đúng và diều trị kịp thời có thế đưa đến những bệnh lý nặng, ánh hưởng đến sức khỏe, khá năng hoạt dộng sinh sản của người bệnh.

MÃ TÀI LIỆU

LA.2003.00663

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Rong kinh rong huyết do có tốn thương tại tử cung hay phần phụ như II xơ tử cung, tốn thương nội mạc tử cung, viêm nội mạc tử cung… được gọi là rong kinh thực thê [10],[20]. Việc chân đoán và điều trị so với rong kinh cơ năng có thê dẻ hơn, nhanh hơn và phác đồ điều trị rỏ ràng hơn.

Rong kinh rong huyết cơ năng là rong kinh khi không có tổn Ihtrơng thực thế tại lừ cung hay tại phần phụ mà phần lớn là do sự rối loạn thần kinh nội tiết, buồng trứng hoạt động không lốt [77].[81J. Vì vậy, khi xem xét nguyên nhân RKRH clo rối loạn nội tiết, hầu hết các lác giả hướng nhiều đến nguyên nhân vòng kinh không phóng noãn, thiếu progesteron. Tuy nhiên, nhận xét đó chưa hoàn toàn chính xác. trên lâm sàng nhiều trường hợp RKRH cơ năng có thè xây ra ở vòng kinh có phóng noãn, hay ngược lại vòng kinh không phóng noãn, có the không có biểu hiện gì vê rối loạn kinh nguyệt, vòng kinh vẫn đều, không rong kinh [201- Vậy trên thực lế, vòng kinh có biếu hiện lâm sàng như thế nào, chu kỳ kinh nau vệt đều hay không đều, tính chất kinh nguyệt có đặc điểm ậì sẽ gây ra rong kinh rong huyếi. Hiện nay vẫn chưa có nhiều đề tài nghiên cứu đề cập đến vấn đề này.

Nguyên nhàn của rong kinh cơ năng rất đa dạng và phức tạp [140], có thể xảy ra ở tất cá các lứa tuổi: tuổi dậy thì, luổi hoạt động sinh dục. và tuổi tiền mãn kinh [20],[I36]. Mồi giai đoạn đều có dặc thù riêng, chán đoán và điều  trị khác nhau. Nhưng rong kinh rong huyết cơ năng hay xảy ra ở những giai đoạn chuyến tiếp, tuổi dậy thì (50%) [77],[92] và quanh tuổi màn kinh (tiền mãn kinh) f 122],[137].

Hiện nay có nhiều nghiên cứu về phương pháp điều trị rong kinh nói chung, nhưng rất ít tài liệu nói về đặc điếm lâm sàng cũng như nhừng yếu tố liên quan với bệnh lý gây rong kinh nên trong thực tế lâm sàng cũng như tài liệu sách giáo khoa chưa nêu được cụ thể bức tranh đặc điếm lâm sàng và cận lâm sàng RKDT và RKTMK. chẩn đoán chưa rõ ràng I1CI1 phác đồ điều trị không thống nhất và cũng chưa thật phù hợp với tình hình nước ta.

Chính vì vậy chúng tôi đi sâu nghicn cứu đề tài:

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của rong kinh rong huyết cơ năng tuổi dậy thì và tuổi tiền mãn kinh.

1. Mô tả một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của rong kinh rong huyết cơ năng tuổi dậy thì và luổi tiền mãn kinh.

2. Xác định mối licn quan giữa các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng với rong kinh rong huyết cơ năng tuổi dậy thì và tuổi tiền mãn kinh.

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐÊ 1
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
1.1. Sinh lý kinh nguyệt 3
1.1.1. Trục dưới đồi – tuyến yên – buồng trứng 3
1.1.2. Kinh nguyệt 4
1.1.3. Tính chất và đặc điểm của kinh nguyệt 7
1.1.4. Các thời kỳ hoạt động sinh dục ở phụ nữ 8
1.2. Đặc điém kinh nguyệt tuổi dậy thì và tuổi tiền mãn kinh 9
1.2.1. Giai đoạn dậy thì 9
1.2.2. Giai đoạn tiền mãn kinh 12
1.3. Các thóng số thám dò về kinh nguyệt 13
1.3.1. Tuổi 14
1.3.2. Tính chất chu kỳ kinh nguyệt 14
1.3.3. Nhiệt độ cơ thể trong vòng kinh 14
1.3.4. Thăm dò nội mạc tử cung 15
1.3.5. Định lượng hormon 18
1.4. Rong kinh rong huyết 19
1.4.1. Một vài khái niệm về rong kinh rong huyết 19
1.4.2. Nguyên nhân rong kinh rong huyết 20
1.4.3. Sinh lý bệnh rong kinh rong huyết cơ năng 21
1.4.4 Rong kinh tuổi dậy thì 22
1.4.5 Rong kinh tuổi tiền màn kinh 28
1.5. Điểm qua những tài liệu đã nghiên cứu về RKRH 35
CHƯƠNG 2: ĐỔI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 38
2.1. Đỏi tượng nghiên cứu 38
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng 38
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 38
2.2. Phương pháp nghiên cứu  39
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu 39
2.2.2. vSố lượng đối tưựng nghiên cứu 39
2.2.3. Thu thập số liệu 40
2.2.4. Kỹ thuật và phương tiện 40
2.2.5. Những vấn dề trọng tâm nghicn cứu 44
2.2.6. Phương pháp xử lý số liệu 44
2.2.7. Thời gian nghiên cứu  45
2.3. Khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu 46
CHƯƠNG 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 47
3.1. Đặc điểm đối tượng nghicn cứu  47
3.1.1. Tuối đối tượng nghiên cứu  47
3. ! .2. Tiền sử kinh nguyệt 48
3.1.3. Tiền sử sản khoa 49
3.1.4. Tiền sứ bệnh tật  50
3.2. Đặc điểm triệu chứng lâm sàng 51
3.2. ]. Triệu chứng cơ năng  51
3.2.2. Đặc điểm lặp lại của RKDT và RKTiMK 52
3.2.3. Mối liên quan giữa các đặc điểm lâm sàng 53
3.2.4. Toàn trạng 55
3.2.5. Đặc điểm chiều cao cân nặng và hệ thống sinh dục phụ  56
3.2.6. Triệu chứng thực thế 58
3.3 . Đạc điểm cận lâm sàng 59
3.3.1. Xét nghiệm hCG 59
3.3.2. Xct nghiệm máu 60
3.3.3. Mối liên quan giữa các đặc điểm kinh nguyệt và thiếu máu  61
3.3.4. Siêu âm  64
3.3.5 Mối liên quan giữa đặc điếm lâm sàng và độ dày nội mạc tử cung …. 65
3.3.6 Kết quá xét nghiệm giải phẫu bệnh lý 66
3.3.7 Mối liên quan giữa các xcl nghiệm cận lâm sàng  67
3.4. Kết quả điều trị và dự phòng 68
3.4.1. Kết quả điều trị  68
3.4.2. Phương pháp điều trị 69
3.4.3. Tinh irạng nội mạc tử cung khi nạo 70
3.4.4. Thời gian cầm máu 71
3.4.5. Những trường hợp điều trị không kết quả  72
3.4.6. Thời gian nằm viện  75
3.4.7. Điều trị sau khi ra viện 75
CHƯƠNC. 4 : BÀN LUẬN  79
4.1. Đặc điếm đối tượng nghiên cứu  79
4.1.1. ruổi và Ihời gian xuất hiện rong kinh  79
4. ỉ .2. Đặc điếm chu kỳ kinh nguỵột 81
4.1.3. Các tiền sử khác 83
4.2. Triệu chứng lâm sàng 85
4.2. ỉ. Các đặc điểm triệu chứng cư năng 85
4.2.2. Đặc điểm lặp lại cùa RKRH cơ năng  91
4.2.3. Triệu chứng toàn thân 91
4.2.4. Triệu chứng thực thể   94
4.2.5. Thăm dò cận lâm sàng 96
4.3 Điều trị và phòng bệnh   101
4.3.1. Điều trị trước khi vào viện 102
4.3.2. Điều trị khi vào viện 102
4.3.3 Điều trị dự phòng 108
4.4. Phác đồ chẩn đoán và điều trị  109
4.4.1. Rong kinh dậy thì 109
4.4.2. Rong kinh tiền mãn kinh  110
KẾT LUẬN 112
Danh mục các còng trình nghiên cứu đã còng bỏ licn quan đèn luận án .
Tài liệu tham khảo
Phụ lục

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/