ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG SỚM ĐIỀU TRỊ I-131 Ở BỆNH NHÂN VI UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ NHÚ SAU PHẪU THUẬT CẮT TOÀN BỘ TUYẾN GIÁP

ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG SỚM ĐIỀU TRỊ I-131 Ở BỆNH NHÂN VI UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ NHÚ SAU PHẪU THUẬT CẮT TOÀN BỘ TUYẾN GIÁP
Trần Văn Giang1,, Nguyễn Thị Nhung2, Lê Ngọc Hà3

Mục tiêu: bước đầu đánh giá kết quả điều trị I-131 và một số yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng ảnh hưởng đến đáp ứng điều trị ở bệnh nhân vi ung thư tuyến giáp thể nhú sau phẫu thuật cắt giáp toàn bộ. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu hồi cứu trên bệnh nhân được chẩn đoán là vi ung thư tuyến giáp thể nhú đã được phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ, điều trị I-131 ít nhất 01 lần từ 1/2020 đến 3/2022 tại Bệnh viện trung ương quân đội 108. Tất cả bệnh nhân được điều trị bằng I-131 với liều từ 30 – 150 mCi, đánh giá đáp ứng sau điều trị lần 01 từ 6 – 12 tháng theo tiêu chuẩn của Hội tuyến giáp Hoa Kỳ ATA 2015. Phân tích số liệu sử dụng phần mềm SPSS 20.0, so sánh 2 tỷ lệ, kiểm định tính độc lập hay phụ thuộc bằng test χ2,  phân tích hổi quy đơn biến. Kết quả: Trong 216 bệnh nhân tham gia nghiên cứu (39 bệnh nhân là nam, 177 bệnh nhân là nữ, độ tuổi trung bình 45,3± 11,5 năm). Thời gian theo dõi trung bình là 12,7 tháng (7-20 tháng) bao gồm 61(28,2%) bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn, 47(21,6%) bệnh nhân đáp ứng không hoàn toàn về sinh hóa, 35 (16,5%) bệnh nhân không đáp ứng về mặt cấu trúc và 73 (33,8%) bệnh nhân đáp ứng không xác định. Phân tích đơn biến cho thấy đặc điểm kích thước u, nồng độ xét nghiệm Tg kích thích trước điều trị và liều điều trị là yếu tố dự báo đến đáp ứng hoàn toàn hoặc đáp ứng không hoàn toàn với p <0.05. Kết luận: Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đáp ứng điều trị hoàn toàn còn thấp. Đặc điểm kích thước u, kết quả Tg kích thích trước điều trị và liều điều trị là yếu tố dự báo đáp ứng điều trị I-131sớm.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02697

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Hiện nay, số lượng bệnh nhân được chẩn đoán ung thư tuyến giáp (UTTG) gia tăng rõ rệt trên thế giới. Điều này được giải thích bởi tiến bộ trong các biện pháp chẩn đoán và sử dụng rộng rãi xét nghiệm tế bào học bằng chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm. Các nghiên cứu thống kê tại Hoa Kì năm 2021 cho thấy hàng năm có khoảng 48020 trường hợp mắc mới và 2620 ca tử vong do UTTG trong đó ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú (papilary thyroid carcinoma: PTC) chiếm 85 – 90%. Theo hệ thống phân loại u tuyến giáp của WHO, vi ung thư tuyến giáp thể nhú (papilary thyroid microcarcinoma: PTMC) là PTC có kích thước u lớn nhất ≤ 10 mm [2]. Tần suất chẩn đoán PTMC ngày càng gia tăng. Tại Hoa Kỳ, ung thư tuyến giáp tăng từ 4.9/100000 dân lên đến 14.7/100000 dân trong 3 thập kỷ qua

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/