Đánh giá hiệu quả chẩn đoán viêm não Nhật Bản bằng kỹ thuật Mac-Elisa và real-time RT-PCR

Đánh giá hiệu quả chẩn đoán viêm não Nhật Bản bằng kỹ thuật Mac-Elisa và real – time RT- PCR
Tác giả: Bùi Minh Trang, Đỗ Phương Loan, Phan Thị Ngà
Tóm tắt:
Đánh giá hiệu quả chẩn đoán xác định viêm não Nhật Bản (viên não Nhật Bản) được thực hiện với 225 mẫu dịch não tủy lấy trong vòng 5 ngày đầu của bệnh ởbệnh nhân có hội chứng não cấp nghi do vi rút tại bệnh viện Nhi Trung ương, năm2008 – 2012. Chẩn đoán xác định viên não Nhật Bản được thực hiện song song bằng kỹ thuật MAC-ELISA và kỹ thuật Real-time RT-PCR. Kết quảxét nghiệm có 58 mẫu dương tính trong đó có 3 mẫu được xác định dương tính bằng cả hai kỹ thuật, có 6 mẫu được xác định dương tính bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR nhưng không dương tính bằng kỹ thuật MAC-ELISA, trong khi có 49 mẫu xác định dương tính bằng kỹ thuật MAC-ELISA nhưng không dương tính bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR. Kết quả trên cho thấy, hiệu quả xét nghiệm chẩn đoánviên não Nhật Bản đối với mẫu dịch não tủy lấy trong giai đoạn sớm của bệnh bằng kỹ thuật MAC-ELISA đạt cao là 89,5%, trong khi kỹ thuật Real-time RT-PCR có hiệu quả xác định bệnh là 15,5%. Như vậy kỹ thuật MAC-ELISA có hiệu quả phát hiện cao hơn kỹ thuật Real-time RTPCR để chẩn đoán viên não Nhật Bản đối với mẫu dịch não tủy trong giai đoạn sớm của bệnh

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...