So sánh hàm lượng Dioxin trong sữa của các bà mẹ sinh con đầu lòng từ 4-16 tuần tuổi sống

So sánh hàm lượng Dioxin trong sữa của các bà mẹ sinh con đầu lòng từ 4-16 tuần tuổi sống ở khu vực Biên Hoà, Đồng Nai và Kim Bảng, Hà Nam
Tác giả: Đặng Đức Nhu
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 52 bà mẹ ở thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai và 54 bà mẹ ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tuổi từ 20-30 nhằm xác định nồng độ dioxin trong sữa của các bà mẹ sinh con đầu lòng từ 4-16 tuần tuổi cho thấy. Hàm lượng Polychlorinated dibenzodioxins (PCDDs) và Polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) của các bà mẹ ở Biên Hòa cao hơn ở Kim Bảng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,01. Đương lượng độc (Toxic equivalency –TEQ) 2,3,7,8- Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TeCDD), TEQ 1,2,3,7,8-PeCDD và nồng độ TEQ PCDDs ở Biên Hòa cao hơn nhóm chứng ở Kim Bảng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,01. Các đồng phân như 2,3,4,7,8-PeCDF, 1,2,3,4,7,8- Hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 1,2,3,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8- Heptachlorodibenzofuran (HpCDF), 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF và Total PCDFs của các bà mẹ ở Biên Hòa đều cao hơn ở Kim Bảng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,01. Chứng tỏ hàm lượng dioxin trong sữa của các bà mẹ đang cho con bú ở thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai cao hơn ở huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...