ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CO THẮT CƠ NỬA MẶT BẰNG ABOBOTULINUM TOXIN A

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CO THẮT CƠ NỬA MẶT BẰNG ABOBOTULINUM TOXIN A
Nguyễn Đức Thuận1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị của Abobotulinum toxin A (Dysport) ở bệnh nhân (BN) co thắt cơ nửa mặt. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu gồm 48 BN được chẩn đoán co thắt cơ nửa mặt. Trước điều trị, BN được thu thập thông tin chung, đánh giá mức độ bệnh theo thang điểm Jancovic, chất lượng cuộc sống theo thang điểm HFS-7. BN được tiêm Abobotulinum toxin A ở các cơ vòng mi, gò má lớn, cơ nâng mũi, cơ hạ góc miệng, cơ vòng môi, cơ bám da cổ, cơ trán và cơ cau mày. Liều Dysport cho mỗi vị trí tiêm từ 5 – 15U. Sau tiêm theo dõi ngày khởi phát tác dụng, thời điểm đạt tác dụng cao nhất, thời gian kéo dài tác dụng.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01541

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Đánh giá hiệu quả tác dụng theo thang điểm Jancovic và HFS-7 trước và sau điều trị. Kết quả: Tuổi khởi phát trung bình 48,62 ± 11,21, nhóm tuổi 40 – 69 chiếm 58,33%. Tỷ lệ nữ/nam: 3/1. Thời gian thuốc bắt đầu có tác dụng 2,61 ± 0,88 ngày, thời gian đạt hiệu quả điều trị cao nhất 5,32 ± 1,35 ngày, thời gian kéo dài tác dụng là 20,34 ± 5,08 tuần. Mức độ bệnh loại tốt theo Jancovic sau điều trị (99,24%) cao hơn có ý nghĩa thống kê so với trước điều trị (24,99%) (p < 0,001). Chất lượng cuộc sống mức tốt theo thang điểm HFS-7 sau điều trị (97,7%) cao hơn có ý nghĩa thống kê so với trước điều trị (0%) (p < 0,001). Tác dụng phụ gặp ở 15/132 lượt tiêm (11,36%) nhưng không để lại di chứng. Kết luận: Abobotulinum toxin A (Dysport) có hiệu quả điều trị tốt trên BN co thắt cơ nửa mặt.

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/