ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BONG VÕNG MẠC NGUYÊN PHÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT DỊCH KÍNH VỚI CAMERA NỘI NHÃN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BONG VÕNG MẠC NGUYÊN PHÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT DỊCH KÍNH VỚI CAMERA NỘI NHÃN
Vũ Minh Tiến1,, Nguyễn Thị Nhất Châu2
1 Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện mắt trung ương
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị bong võng mạc nguyên phát bằng phương pháp cắt dịch kính với camera nội nhãn. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu can thiệp lâm sàng không đối chứng trên 35 bệnh nhân được phẫu thuật cắt dịch kính với camera nội nhãn điều trị bong võng mạc nguyên phát tại khoa Dịch kính- võng mạc Bệnh viện Mắt Trung Ương từ 6/2021 đến 8/2022. Kết quả: Nghiên cứu bao gồm 35 mắt của 35 bệnh nhân. Tuổi trung bình bệnh nhân đến khám 60.3 ±7.0 (46-71 tuổi) với nam 54,3%, nữ 45,7%. Thị lực trung bình trước điều trị 2.09±0.41 logMAR. Trước điều trị 88,6% bệnh nhân còn Thể thuỷ tinh, 11,4% IOL. Mức độ bong võng mạc toàn bộ chiếm 11,4%, bong võng mạc 1 góc phần tư, 2 góc phần tư và 3 góc phần tư lần lượt 11.4%, 45.7%, 31.4%. Kết quả giải phẫu 94,3% (33/35) thành công sau 1 lần phẫu thuật và 100% (35/35) sau lần phẫu thuật cuối cùng. Kết quả thị lực: Thị lực cải thiện đáng kể tại thời điểm 3 tháng sau phẫu thuật 0.86 ± 0.36 logMAR (p=0.000). Kết luận: Nghiên cứu cho thấy kết quả điều trị bong võng mạc bằng phương pháp cắt dịch kính sử dụng camera nội nhãn là rất khả quan.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02613

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Bong võng mạc nguyên phát có vết rách là một trong nhưng bệnh năng trong nhan khoa và một trong nhưng nguyên nhân gây giảm thị lưc trầm trọng, thậm chi dẫn đến mù lòa, bệnh nếu được phát hiện và điều trị kịp thời thì khả năng nội phuc là rất khả quan. Ở Mỹ hàng năm tỉ lệ bong võng mạc tư 101 đến 179 người trên một triệu dân1, bong võng mạc nguyên phát trong cộng đông120/1.000.0002,3. Điều trị bong võng mạc gôm đai cung mạc và cắt dịch kinh có hoăc không có đai cung mạc. Cùng với sư phát triển cua thiết bị phẫu thuật bao gôm dầu silicone, dung dịch perfluorocarbon (PFCL), laser nội nhan, hệ thống camera nội nhan tỉ lệ thành công phẫu thuật cắt dịch kinh cải thiện trong khi giảm tỉ lệ biến chứng. Trong đó, hệ thống camera nội nhan có lợi ich quan sát bán phần sau không chịu ảnh hưởng bởi điều kiện bán phần trước như đuc thuy tinh thể, seo đuc giác mạc, chấn thương nhan cầu, đông tư co nho,… và tăng tầm nhìn cấu trúc phia trước như chân mống mắt, phia sau thể mi,4… Phương tiện đa góp phần cải
thiện chứng năng cho mắt có tổn thương năng mà trước đây không có khả năng điều trị. Ở Việt Nam đa có nhưng nghiên cứu đánh giá phẫu thuật bong võng mạc như nghiên cứu Đỗ Như Hơn (2002) trên 292 trường hợp BVM cho thấy tỉ lệ thành công cua các phẫu thuật điều trị BVM đạt tư 90-95%5, Lương Đại Dương (2016) đánh giá kết quả điều trị bong võng mạc có vết rách khổng lô6. Tuy nhiên tại Việt Nam chưa có nghiên cứu nào đánh giá một cách tổng thể hiệu quả sư dung camera nội nhan trong điều trị bệnh lý này để cho chúng ta thấy bức tranh chung, tư đó giúp các nhà chuyên môn cũng như người bệnh có cái nhìn khái quát về năng lưc điều trị.
Do vậy, để có cái nhìn tổng quát, đầy đu hơn về sư dung camera nội nhan trong điều trị bong võng mạc nguyên phát, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá kết quả điều trị bong võng mạc nguyên phát băng phương pháp cắt dịch kinh với camera nội nhan

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/